Hold i ryggen, Nerve i klemme eller hekseskud?

Døjer du med nerve i klemme, hold i ryggen, hold i nakken eller generelt rygsmerter. Kiropraktorerne Johan&Jørgensen Østerbro | København kan hjælpe

Problemer med ryggen – Hekseskud, nerve i klemme eller hold i ryggen – bliv klogere her

Smerter og gener i lænderyg eller ryggen er et stort problem.

Faktisk er smerter i ryggen så hyppigt at en større undersøgelse fra 2021** i Danmark viste at hele 56% af danskerene har oplevet smerter og gener i ryggen eller lænden inden for bare de sidste 14 dage.

Der ses ikke uventet en stigende tendens i takt med alderen i forhold til smerter og gener i ryggen.

Læs mere om

Hvad er hekseskud?

Hekseskud, hold i ryggen og andre lignende udtryk – Kært barn har mange navne. De dækker alle over mere eller mindre samme problemer men bruges oftest lidt i flæng i daglig tale.

De er lidt som udtrykket en “nerve i klemme” et beskrivende udtryk som forsøger at beskrive genen som folk oplever i forbindelse med deres ryg og nakkesmerter. Der er dog ingen klar konsensus om hvordan og hvornår man bruger udtrykkene Hekseskud, hold i ryggen og nerve i klemme

Hekseskud – eller på engelsk ofte betegnet Lumbago* er en gammel betegnelse for den jagende smerter som kommer akut “som et lyn fra en klar himmel” og ofte uden egentlig forvarsel. Hekseskud har sin oprindelse i ideen om at rygsmerterne skyldtes hekseri da disse rygsmerter kunne komme uden forvarsel.

Hekseskuds betegnelsen bruges hyppigst om akutte smerter i lænden. Og begrebet hekseskud bruges oftest i flæng med tilstande som nerve i klemme i lænden / ryggen eller hold i lænden / hold i ryggen.

Det er således et populært udtryk for den akutte smerte som mange oplever i lænden ved f.eks. akut hold i ryggen.

Hekseskud menes at ramme en stor del af især de 25-55 årig dansker – det præcise tal er ikke kendt da der ikke er nogen veldefineret afgrænsning af udtrykket og det ikke er en egentlig diagnose. Men man mener at ca 1/3 af voksne befolkningsgruppe rammes af hekseskud i en eller anden grad inden for et år.

Hekseskud hører derimod under betegnelse uspecifikke lændesmerter eller lumbago – Disse diagnose koder afgrænser området for lændesmerter og siger i sig selv ej noget om selve årsagen bag rygsmerterne i lænden.

Hexenschuss er den tyske betegnelse for hekseskud som bruges i visse dele af landet især i det sydlige af Jylland.

Hvorfor for jeg Hekseskud?

Begrebet Hekseskud er ikke veldefineret og årsagen bagved er tillige ej så simpel at forklare.

Hekseskud er således ej hellere en egentlig diagnose, men mere i beskrivende udstyk som alle bruger og kender.

Det ses ofte som følge af en simpel bevægelse og deraf også udtrykket “en dum bevægelse eller forkert bevægelse” når vi skal beskrive hvorfor vi fik vores hekseskud i ryggen.

Sandheden er dog oftest at det er en type bevægelse som vi hyppigt laver, og en dum / forkert bevægelse i sig selv nok ikke er årsagen til smerterne i ryggen.

Årsagen til hekseskud

Lidt simplificeret kan man se det som kroppens reaktion på noget som tolkes som farligt – kroppens reaktion er derfor at spænde kraftigt op i muskler og led omkring området, for derved at beskytte ryggen for potentielt ydereligere skade.

Den præcise mekanisme bag er endnu ej til fulde forklaret, men smerterne kommer typisk fra en kombination af led og muskler og sker som et led i en reflektorisk reaktion.

Typisk ses der som ved nerve i klemme i ryggen jagende smerter ved bevægelser og mange oplever desuden at være fastlås i en form for foroverbøjet stilling ved hekseskud med smerter og gener ved at rette sig ud / op.

Hekseskud kan for mange være yderst smertefuldt mens det pågår og begrænse vores fysiske aktivitet tillige med evnen til at arbejde. Det er derfor vigtigt at få gjort noget ved smerter som kommer ifb med hekseskud således at du kan komme tilbage til normal dagligdag igen

Hvad er hold i ryggen ?

Udtrykket hold i ryggen eller hold i nakken bruges oftest om den krampelignende fornemmelse som opstår i forbindelse med nogle typer af rygsmerter hvor ryggen eller nakken nærmest bliver låst i en position.

Denne krampelignende låsning af ryggen eller nakke er typisk forbundet med større smerte eller jag ved bevægelser og deraf også tit brugen af udtrykket nerve i klemme i lænden, nakken eller ryggen.

Det kan være svært hæmmende og smertefuldt, men heldigvis sjældent indikation på større og mere alvorlig problematik.

Hold i ryggen eller nerve i klemme er derfor også tit forbundet med påvirkning af livskvaliteten mens det står på – og mange føler sig meget hæmmet mens de er plaget af hold i ryggen eller nerve i klemme

Det anbefales dog altid at få problemet vurderet af relevant fagperson, især når og hvis smerten er forbundet med refererede smerter (udstrålende smerter) til arm eller udstråling til ben. Kontakt altid relevant fagperson ved tvivl herom.

Læs mere om migræne samt andre smerter og gener til nakken på vores underside om nakkesmerter og hovedpine

Læs mere om hold i nakken

Hvad er en Nerve i klemme?

“Nerve i klemme” i ryggen – et beskrivende udtryk som ofte bliver brugt i daglig tale på lige fod med hold i ryggen, hekseskud, hold i lænden mm.

Det bruges ligeledes ofte inden for dele af sundhedsbranchen, da det meget godt beskriver den jagende fornemmelse mange får i forbindelse med ondt i ryggen

Oftest bruges udtrykket en nerve i klemme dog mest om jagende smerter i brystryggen (nerve i klemme mellem skulderbladene), men kan bruges om lignende gener i resten af ryggen samt nakken.

Udtrykket hekseskud bruges derfor ofte også side om side med udtrykket nerve i klemme i lænden – især ved smerter og jag i lænden.

På trods af følelsen er det heldigvis sjældent at nerven kommer “i klemme” – dette kan dog være tilfælde ved nogle diskusprolapser og protrusioner med nerverodstryk (hvilket dog heldigvis ikke er så hyppigt). – Læs mere om diskusprolaps

Hvad kan jeg selv gøre ved hekseskud eller andre smerter i ryggen ?

Begrebet aktiv hvile er generelt godt dækkende for hvordan vi bør håndtere vores smerter i ryggen. Det med bare at lægge sig ned og vente på det går væk er sjældent fordrende for at smerterne i lænden eller ryggen forsvinder hurtigere.

Ryggen har godt af bevægelse for at blive løsnet op og selvom jagende og smerterne føles farlige kan ryggen godt holde til det og går ikke i stykker.

Bevægelse inden for smertegrænsen (aktiv hvile) er derimod med til at hjælpe smerterne væk hurtigere. Og sammen med manuel behandling og øvelser kan det gøre markant forskel i hvor hurtigt du som patient er ovenpå igen efter rygsmerter. De fleste vil dog opleve markant bedring allerede efter første besøg hos kiropraktor, men ikke to tilstande og årsager til smerter er ens. Din Kiropraktor er uddannet til at undersøge, behandle og vejlede dig ved smerter i ryggen og kan hjælpe dig hurtigst muligt tilbage til normal hverdag igen.

Generelt er det godt at begrænse at sidde for meget når man har ondt i ryggen – dette giver dog oftest sig selv da mange har gener herved. Forsøg at lægge kortere perioder af gangen og kom op og igang igen – tilbage til begrebet aktiv hvile.

Mange kan godt lide at ligge med en pude under knæene når de har ondt ryggen især i lænden, og eventuelt støttet op i ryggen, således at man ligger med bøjede knæ og hofter i en afslappet position.

Når man alligevel ligge så forsøg at lav små øvelser hvorved knæene lægges ned mod underlaget (køres fra side til side) inden for smerte og genegrænsen. Forsøg tillige at spænde mave og rygsmuskulaturen (Core-muskaturen) op uden at bevæge sig – dette har ofte en midlertidig lindring for mange.

Is eller Varme ved hold i ryggen eller andre smerter i ryggen?

Is behandling og varme på det involverede område kan virke lindrende for mange – der er ingen konkret videnskabelig enighed om hvorvidt is eller varme er bedst ved rygsmerter.

Mange bruger ofte en kombination af begge da de kan virkede lindrende for rygsmerter på hver siden måde.

Hvor lang tid tager et hold i ryggen eller hekseskud ?

De fleste oplever heldigvis hurtig bedring ved ondt i ryggen, og mange kan klare smerterne i ryggen med kombination af øvelser og bevægelse.

De fleste oplever heldigvis markant bedring inden for de første 2 uger, men det er desværre ikke ualmindelig at generne og smerterne i ryggen kan holde på i længere tid.

Selvom det måske ligner klassisk hold i ryggen eller hekseskud, kan smerterne i ryggen skyldes anden årsag som f.eks. diskusprolaps. Det kan derfor være vigtigt at afklaret årsagerne til dine rygsmerter hos fagperson som f.eks kiropraktor

Smertestillende ved ondt i ryggen ?

kiropraktor østerbro københavn hold i ryggen, hekseskud eller nerve i klemme - vi kan hjælpe

Smertestillende på håndkøbsbasis kan for mange hjælpe på deres rygsmerter ved at de kan bevæge sig lidt mere frit og derved hjælpe tilstande på vej hurtigere.

Smertestillende ud over håndkøbsdosis sker typisk via aftale med egen læge og din kiropraktor kan desværre ej udskrive recept på smertestillende.

Ved brug af smertestillende skal man altid altid være opmærksom på evt. interaktioner / sammenhæng med anden medicin eller sygdom – spørg egen læge hvis du er i tvivl.

Ved simple tilstande som hekseskud, nerve i klemme og hold i ryggen er almindelig smertestillende på håndkøbdosis oftest nok til at tage toppen af smerterne.

Ved mere alvorlige årsager som diskusprolaps og diskusprotrusion er stærkere smertestillende oftere end nødvendighed for at kunne fungere. Snak med din egen læge herom ved behov for dette.

Få undersøgt årsagen til dine smerter i ryggen

Det er derfor altid en god ide at få afklaret årsagen til hvorfor du har ondt i ryggen, af relevant fagperson og få behandlet dette med henblik på hurtig smerte lindring, hvad end de skyldes hekseskud, nerve i klemme, hold i ryggen eller noget helt andet.

Kiropraktorerne er den faggruppe med størst erfaring og viden inden for undersøgelse, behandling og udredning af disse samt lignede smertefulde tilstande.

Vi står også klar til at hjælpe dig videre såfremt årsagen til dine smerter skulle være udtryk for mere alvorlig årsag som skal håndteres ved f.eks. speciallæge eller lignende. Kiropraktorerne er den faggruppe som ser og behandler flest patienter med smerter i ryggen og derfor den oplagte faggruppe af søge hjælp hos når du oplever smerter i ryggen

*Lumbago i diagnostisk henseende betyder smerter i lænden men ikke nærmere specificeret ifht årsagen. Lumbago med iskias refererer derimod til smerter i lænden med udstråling til benet – heraf udtrykket iskiassmerter

**ifølge nationale sundhedsrapport fra 2021