Ankelsmerter – Kiropraktor

Ankelsmerter, forvridning, hælspore, smerter i ankel. Kiropraktor København kan hjælpe

Døjer du med ankelsmerter?

Smerter i fod og ankel er hyppigt forekommende. Kan skyldes alt fra let forvridning, større traume til overbelastning igennem længere tid.

Når smerterne i anklen ikke foretager sig hurtigt er det en god ide at få tjekket det af relevant fagperson. Din Kiropraktor i København Johan&Jørgensen kan hjælpe dig med at undersøge, behandle samt lægge en plan for tilbagevendelse til normal funktion.

Akut smerter i ankel / forstuvning i ankel

Vi kender det alle sammen – den der skærende smerter i anklen når vi vrikker rundt. Ofte er den heldigvis forbigående men undertiden er skaden større og vi har svært ved at støtte på anklen uden skarpe smerter i den.

Forvridning / forstuvning – eller på Engelsk Distortio i anklen. Der er nok ikke mange af os som ikke har prøvet det

Ved en forstuvning af anklen ses påvirkning af ledbånd og/eller knogle/led strukturere omkring anklen – hyppigst ses påvirkning af ledbåndende på ydersiden af foden (op mod 90% af tilfældene)

Ledbåndskade kan være alt fra mild forstrækning til egentlig ruptur af senen – læs mere nedenfor

Ved større traumer ses undertiden afrivning af knoglehæftet for ledbånd ligesom der kan ses egentlig fraktur af knoglen.

Det er vigtigt at din skade bliver håndteret rigtigt og at der blive givet ro til at din skade kan hele før tilbagevendelse til for stor belastning – læs evt mere om POLICE princippet som erstatning for det tidligere velkendte RICE

Akutte forvridninger i ankel typisk i 3 grader

Grad 1: opstår med lettere forstrækning / forvridning af ankel. Der ses her let overstrækning af ledbåndende (oftest på ydersiden). Denne type af forstuvning af anklen medfører sjældent instabilitet i leddet

Grad 2: Ved moderat overvridning af anklen kan der ses delvist ruptur af et eller flere af ledbåndende, medførende let instabilitet i leddet efterfølgende.

Grad 3: Ved større traume ses komplet ruptur af et eller flere af anklens ligamenter (ledbånd). Det er vigtigt at denne type håndteres rigtigt, da den ellers kan resultere i kroniske gener så som nedsat bevægelighed, smerter og instabilitet i leddene.

Forvridning / forstuvninger er hyppigt især inden for idræt, og menes at udgør op mod 20% af alle idrætsskader.

Knoglebrud af relativ hyppigt forekommen, især ved høj intensitet traumer – Knoglebrud bør altid udelukkes da det kan komplicere genoptræning og helingsforløbet såfremt det overses.

Frakturer i knogler er mere udtalt blandt de ældre mens der hos de yngre oftest ses isolerede ledbåndsskader. Skader og påvirkning af ledbusken kan tillige opstår, typisk pga trykpåvirkningen, hvorved der ses knogleødem eller på engelsk Bone Bruise

Ultralydsskanning af ankel skader

Ultralydsskanning er et yderst gavnligt værktøj i udredning ankel distorsioner og kan være med til at vurdere om der skal ske ydereligere tiltag f.eks. i form af kirurgisk vurdering – skulle det være tilfældet står vi klar til at hjælpe dig godt på vej videre i det rette forløb

Oftest kan ankel forstuvninger dog håndteres med korrekt tilgang til aflastning, genoptræning samt supplerende behandling i den akutte fase.

Skader på ydersiden af anklen

skader på ydersiden af anklen ses oftest ved såkaldte inversionstraumer (foden drejes indad) f.eks. ifb med spring eller løb. Ved skader isoleret til ledbåndene ses i op mod 50% af tilfældene isoleret skade til det anterior talufibulare ligament (forreste-øverste ledbånd på ydersiden af ankle

Anden årsag til smerter på ydersiden af foden kan skyldes Peroneus luksation

Skader på syndesmosen

Skader på syndesomen er heldigvis sjældne, men når der er tilstede er det vigtigt de bliver fundet og håndteret korrekt

Syndesmosen er en ligamentøs membran mellem skinnebenet og underbenet som holder “gaflen” for ankelleddet sammen. Aflastning over længere periode er her vigtigt før genoptag af belastning og genoptræning, da helingen ellers har svært ved at ske.

I nogle tilfælde er kirurgisk vurdering nødvendigt ved denne type skade.

Smerter på indersiden af anklen

Skader til indersiden af anklen sker oftest ved såkaldte eversionstraumer (foden vrider udad). Herved kan ses skader på led komplekset på indersiden af anklen – Ligamentum deltoideum (samling af ledbånd på indersiden af anklen).

Disse er forholdsvis sjældne – studier tyder på de kun udgør få procent af ledbåndskader i anklen. Undertiden ses skader på syndesmosen som beskrevet ovenfor.

Læs desuden også om smerter og gener på indersiden af anklen ved Tibialis Posterior syndrom samt Tarsal tunnel syndrom nedenfor

Peroneus luksation

Ved visse ankel skader kan en forvridning af ydersiden af anklen medfører at de sener (Peroneus senerne) på bagsiden af knysten beskadiges eller der sker en ruptur af de ledbånd som holder disse på plads

Dette resultere i løshed af Peroneus senerne da disse ikke længere holdes på plads og den kan derfor ligge og springe frem og tilbage (luksere) over kysten – ofte med smerter til følge. Dette især ved bøj/stræk af ankelleddet.

Dette kan resulterer i kroniske forandringer i senevævet for peroneussenerne som kan være yderst smertefuldt. Samme forandringer kan ses som resultat af strækket i senen under ankel forvridning også uden egentlig løshed

Ultralydsskanning kan være med til at klarlægge skade på senevævet, risiko for egentlig fuld ruptur af senen samt evt løshed af Peroneus senerne som muligvis kan kræve kirurgisk vurdering

Tibialis posterior syndrom

Tibialis posterior syndrom eller ruptur af Tibialis Posterior senen ses oftest pga akut traume eller forvridning, f.eks når man træder ned i et hul

Tibialis posterior er den sene som er beliggende på indersiden af anklen bag knysten og som er delvist ansvarlig for at holde svangbuen oppe i foden.

Skader på denne kan derfor være yderst smertefuldt da belastningen pga vægtbærende ofte er høj. Ved fuld ruptur af Tibialis posterior senen ses akut opstået platfod som følge af kollaps samt manglende evne til at stå på tær.

Tibialis posterior Syndrom er hyppigt hos gigtpatienter så som Rheumatoid Artrit (leddegigt) pga svækkelse i senen som følge af bagvedliggende sygdom.

Ses også hyppigt hos løbere især hos de ældre, og med langvarige, kroniske gener i området.

Ofte ses aktivitets relaterede smerter i senes forløb bag knysten på indersiden af foden og ned under hælen.

Ultralydsskanning kan være behjælpelig med at stille diagnosen, men MR skanning kan blive nødvendig ved overvejelse om kirurgisk vurdering. Ved fuld ruptur bør denne vurderes ifht evt. operation. Ved overbelastningsgener er adækvat tilgang til aflastning og genoptræning evt i kombination med brugen af indlæg ofte nok.

Smerter foran i ankelleddet

Flere tilstande kan medfører smerter fortil i ankelleddet, herunder også mere simple gener til leddene som det kendes fra bla. hold i nakken mm

Blandt disse er de mest hyppige til smerter fortil i ankelleddet er seneskedehindebetændelse og Fodbold ankel

Fodbold ankel / anterior ankel impingement

Fodbold anklen eller på engelsk Footballer’s ankle skyldes knogle påbygninger fortil i ankellledet som derved kan resultere i afklemning og smerter fortil i ankelleddet (anterior ankel impingement).

Skyldes oftest gentagende og voldsomme træk i ankelleddet (og omkringliggende strukturer) som ses ved f.eks. spark til bolden

Tilstanden er hyppigst blandt fodboldspilleren men kan også ses hos andre sportsudøvere.

De fleste oplever kroniske smerter fortil i ankelleddet og nedsat funktion / bevægelse af ankelleddet. Smerten er oftest mest intenst ved start/stop, accelerationer eller spark til bolden. Der er ofte stor grad af trykømhed fortil i ankelleddet f.eks. ifb med sko som mekanisk trykker på området.

Ultralydskanning kan være med til at afklare de anatomiske forhold omkring ankelleddet og være med til at klarlægge evt behov for kirurgisk vurdering.

Seneskedehindebetændelse i anklen

Seneskedehindebetændelse kan ses i omkring ankelleddet ligesom det hyppigt ses omkring håndleddet.

Seneskedehindebetændelse er en inflammatorisk proces som medfører hævelse og irritation af seneskederne for senerne i ankel eller håndleddet. Seneskeder er det omkringliggende bindevæv som ses omkring visse sener i håndled og ankel som en slags gennemgangs rør for senerne

Seneskedehindebetændelse er ofte forbigående ved korrekt håndtering med ro og aflastning men undertiden ses kroniske og vedvarende gener.

Omkring anklen ses seneskedehindebetændelse hyppigt fortil i ankelleddet eller på indersiden (de sener som løber bag knysten på indersiden – mediale malleol)

Smerterne er ofte diffust trækkende ned over foden (ved seneskedehindebetændelse af senerne fortil i ankelleddet) især ved stræk af foden (plantarflexion).

Blokade kan ind imellem være indikeret såfremt konservativ behandling med aflastning, behandling og genoptræning ej synes nok. Ultralydsskanning kan være med til at indikerer behovet for blokade (binyrebark hormon indsprøjtning) i området evt. mhp at kunne komme igang med relevant genoptræning. Indikationen på blokader for seneskedehindebetændelse er dog en individuel vurdering og afhænger af mange faktorer, herunder alder, arbejde, aktivitetsniveau, anden samtidig sygdom mm

Smerter bagtil i ankelleddet

Smerter bagtil i ankelleddet er hyppige men kan skyldes mange tilstande. Nogle er forbigåene mens andre er mere kroniske og evt. kræver Kirurgisk vurdering.

Hyppigste årsag til smerter bag ankel leddet er Akilles smerter. Men også andre tilstande som Ballet Ankel, Haglunds sygdom / deformitet, Bursit og Peroneus patologi kan give smerte bagtil i ankelleddet.

Achillessmerter / Achillesbetændelse

Akillessmerter skyldes oftest forandringer i senen som følge af overbelastning igennem en kortere eller længere periode. Smerterne bliver ofte kaldt for betændelse i achillessenen – det engelske ord inflammation i akillessenen og dog mere retvisende.

Samme problemer kan opstå ved akut skade hvorved der kan ses større eller mindre grad af ruptur af akillessenens fibre (partiel ruptur). Fuld ruptur af achillessenen er heldigvis ikke så hyppigt – skulle det være tilfælde er kirurgisk vurdering ofte nødvendigt. Meget forskning tyder dog på at fiksering af ben/ankel i støvle er lige så gavnligt som operation akillessene af senen, men flere forhold kan være afgørende ifht valg af behandlingsmetode og bør bero på en individuel vurdering.

Problemer i achillessene er mere udtalt hos de middelaldrende og ældre samt sportsudøvere så som løbere.

Symptomer på Akillessene problemer

Typisk ses smerter og fortykkelse af akilles senen og den kan være yderst øm ved tryk på selve senen. Mange gange trækker smerten op i læggen, især ved igangsætning af aktivitet. For mange bedres smerter efter en periode med brug, for så at blive værre igen efter aktivitet. Mange oplever desuden smerter i hvile og stivhed i senen.

Peritonitis – inflammation omkring akillessenen

Smerterne kan foruden ovenstående skyldes inflammation i seneskeden omkring selve achillessenen såkaldt peritonitis.

Achillessmerter – blokade

Blokader er sjældent gavnlige, men kan ind imellem være en god ide for at kunne komme igang med relevant genoptræning eller ved f.eks. peritonitis. Brugen af blokader i områder så som achillessenen er under stadig debat – vi kan hjælpe med råd og vejledning ifht den bedste løsning ved dine akillessmerter

Ultralydsskanning kan være behjælpelig ifht udredning, håndtering samt plan for tilbagevendelse til sport og fysisk aktivitet.

Ballet ankel / posterior ankel impingement

Ballet anklen ligner på mange måder Fodbold anklen og skyldes ligesom denne kollision pga knoglepåbygninger i bagerste del af ankelleddet.

Den er hyppigt forekommende blandt balletdansere grundet dans på udstrakt fod under stor belastning men ses også hos fodboldspillere.

Der ses ved ballet ankel smerter bagtil i leddet især ved forceret plantarfleksion (spids fod)

Haglunds deformitet

Knogleudvækst bag på hælknoglen / hælbenet (Os Calcaneus) medførende slimsækbetændelse bag på hælen (retrocalceneal bursit) hvilket kan være yderst smertefuldt.

Den ses hyppigt blandt løbere.

Dette er en knogleudvækst bag på hælbenet (os calcaneus), som kan føre til en slimsækbetændelse bag på hælen (retrocalcaneal bursit).  Det ses med øget hyppighed blandt idrætsudøvere.

Skydes langvarig belastning med kronisk irritation til hæftet af akillessene (som f.eks. ifb med bursit), hvilket medfører en såkaldt periostal reaktion med knoglenydannelse mellem achillessenen og hælbenet. Undertiden kan denne knogledannelse (exostose) bag på hælknoglen være ret markant og smertefuldt

Mekaniks provokation fra f.eks. fodtøj vil klassisk set forværre tilstanden og ofte kan findes samtidig inflammeret bursa subkutant (lige under huden)

Flere reumatiske sygdomme kan være disponerende til tilstanden herunder urinsyregigt, leddegigt mm

I meget svære tilfælde kan operation overvejes men ellers er behandling oftest konservativ evt i kombination med regulering af fodtøj og/eller indlæg.

Din Kiropraktor kan råde og vejlede dig ifht dette og vi kan hjælpe med undersøge og udrede bla. vha. ultralydsskanning

Bursa / slimsækbetændelse ved hælknoglen

inflammeret bursa bag hælen kan ligne symptomerne for Haglunds deformitet og tilstandene bliver ofte misdiagnosticeret.

Der findes to bursae bag hælbenet – Bursa retrocalceneale og bursa retroachilles, lokaliseret hh. mellem hælbenet (calcaneus) og akillessenen samt lokaliseret mellem achillessenen og huden

Ofte resultat af mekanisk provokation fra fodtøj med stiv bagkant som gnider mod akillessenen og det underliggende område.

Huden er ofte rød og hævet og området bag hælknoglen er meget øm ved tryk

Hævelse i anklen

Hævelse i ankelleddet (synovit) kan bla. være som følge af blødning i ankelleddet efter traume. Kan også skyldes overbelastning med smerter og hævelse lokaliseret til indersiden, ydersiden, fortil eller bagtil i ankel leddet. Typisk findes trykømhed og hævelse. Undertiden findes lokal varme og rødme i leddet hvilket oftest er god grund til nærmere undersøgelse. Ultralydsskanning kan ofte afklare bagvedliggende årsag, men ind imellem er MR skanning indikeret – hvis dette er tilfældet hjælper vi dig på vej til nærmere udredning og hjælper dig i hele forløbe når dette er nødvendigt.

Ind imellem ses hævelse i ankelleddet som følge af gigtlidelser. Atrose (slidgigt) kan ved overbelastning give hævelse i leddet. Men også andre gigtlidelser så som urinsyregigt, psoriasisgigt og leddegigt kan medfører hævelse i leddet. Symptomerne er oftest hævelse, nedsat bevægelighed og smerter. Ved mistanke om eventuel gigtlidelser hjælper vi dog godt på vej til relevant udredning ved f.eks. rheumatolog eller lignende, ligesom vi kan hjælpe dig med relevant genoptræning når det er nødvendigt.

Slidgigt i ankel (atrose)

Atrose eller slidgigt på dansk i anklen ses hyppigere hos de ældre. Slid er en naturlig aldersbetinget tilstand som ses i varierende grad hos den enkelte (såkaldte degenerative forandringer)

Tidligere frakturer (brud), alvorlige distorsioner / forvridninger med større ledbåndbåndsskade er disponerende for øget Atrose (slidgigt) i ankelleddet.

Symptomerne er ofte stivhed og ømhed i leddet især efter belastning og hyppigt ses varierende grad af hævelse fra leddet efter overbelastende aktivitet. Ofte findes nedsat bevægelighed især ved Dorsalfleksion i ankelleddet (bøje foden bagover)

Behandlingen hos den ældre med atrose / slidgigt i ankelleddet er rettet mod bedring af funktion i dagligdagen med samtidig minimering af smerter. Øvelser er oplagt, men i perioder er manuel behandling for at skabe optimal bevægelighed også indikeret. Behandling er dog individuel tilrettelagt da mange faktorer herunder fysiske formåen skal tages i betragtning

Tarsal tunnel-syndrom (nervekompression)

Direkte skade eller påvirkning af nerven Tibialis posteror hvor denne passere bag knysten på indersiden (mediale malleol) er heldigvis forholdsvis sjælden men desværre hyppigt overset når dette er tilstede..

Tilstanden ses hos nogle sportsudøvere men også hos personer med ukontrolleret diabetes (såkaldt perifer neuropati for der ses skade på de små nerve hvilket resultere i smerter fra disse)

Smerter og føleforstyrreose med snurrende og brændende fornemmelse i området er klassiske symptomer på Tarsal tunnel syndrom.

Direkte traume til område (spark mm) eller overbelastning over længere tid kan fremprovokere generne

Behandling er rettet mod aflastningen af årsagen, herunder evt korrektion med indlæg.

Smerter i anklen ved løb

Smerter i anklen ved løb kan skyldes mange af ovenstående tilstande. Det er vigtigt med grundig undersøgelse af smerterne samt grundig historik vedrørende smerter og deres reaktion på belastning.

Din Kiropraktor er uddannet inden for området og kan undersøge, behandle og vejlede dig ved smerter i anklen ved løb.

læs desuden mere om løb og træning her på vores blogside vedrørende emnet. Find her inspiration samt råd og vejledning til din løbetræning.


Kiropraktor København Østerbro. Specialist i rygsmerter, nakkesmerter, hovedpine, migræne, hold i ryggen, hekseskud, nerve i klemme. Mange års erfaring inden for sportsskader og idrætsskader. Ultralydsscanning uden henvisning - Ingen ventetid. Tid samme dag
Johan&Jørgensen – din Kiropraktor København | Østerbro

Akut opstået smerter i ankel? Vi hjælper med undersøgelse, behandling og genoptræning”

Din kiropraktor på Østerbro