Hoftesmerter – Kiropraktor

Hoftesmerter eller andre problemer i hoften. Kiropraktorerne Johan&Jørgensen - din Kiropraktor på Østerbro | København kan hjælpe

Hofte – hofteleddet

Hofteleddet er vores største led og defor udsat for stor kraftpåvirkning. Det er samtidig også et de led hvor når vi har smerter i hofteleddet ofte er stærkt hæmmet i vores hverdag.

Siden er under udvikling

Kiropraktor København Østerbro. Specialist i rygsmerter, nakkesmerter, hovedpine, migræne, hold i ryggen, hekseskud, nerve i klemme. Mange års erfaring inden for sportsskader og idrætsskader. Ultralydsscanning uden henvisning - Ingen ventetid. Tid samme dag
  • Cam og pincer defekt
  • Smerter på ydersiden af hoften
  • Hoftebursit
  • caput nekrose

Tilbage til oversigten – Hvor har du ondt

Smerter i hoften – årsag ?

Smerter i og omkring hofteleddet er hyppigt hos både både den yngre og ældre befolkning. Symptomerne er ofte meget ens (som det også ses ved skuldersmerter), men årsagen til smerterne og derved også den relevante behandling kan være meget forskellig.

Hoftesmerter inddeles ofte i led relaterede (fra selve hofteleddet) og ekstraartikulære smerter fra hofteleddet (stammende uden for hofteleddet) – dvs typisk fra bløddele omkring hofteleddet.

Smerter uden fra hofteleddet (bløddelene omkring hofteleddet) skyldes ofte overbelastning (f.eks. sportsskader) – dette kan være både i muskulaturen men også bløde strukturer så som ledlæben, bursit og lignende tilstande

Smerter i hofteleddet fra selve leddet skyldes ofte erhvervet eller medfødte årsager så som hoftedysplasi eller femoroacetabulært impingement (FAIS)

Smerter i hoften – hvorfor?

Da smerterne i hoften kan virke ens er det vigtigt at disse bliver ordentlig undersøgt af relevant fagperson for at kunne tilrettelægge behandling, træning og øvelser for det underliggende problem.

Hos Kiropraktorerne Johan&Jørgensen – din Kiropraktor på Østerbro | København er vi uddannet inden for behandling, undersøgelse, vejledning og træning for dine hoftesmerter og kan hjælpe dig på vej til et liv med færre smerter og gener.

Vi tilbyder ultralydsscanning (ultralydsundersøgelse) i klinikken som kan være et brugbart værktøj i undersøgelsen for dine hoftesmerter.

Vi har mulighed for at henvise dig til MR skanning skulle det være indikeret lige som vi samarbejder med andre aktører i sundhedssystemet når behovet for ydereligere udredning f.eks. kirurgisk vurdering er tilstande

Slidtgigt i hoften

Hoften er et led som ofte bliver udsat for slid (atrose). Det er dog ikke altid forbundet med smerter af hofteleddet er slidt.

Symptomer på slidgigt i hoften er smerter ved igangsætning som bedres ved bevægelse. Disse forværres dog typisk igen ved belastning over en periode.

Samtidig er bevægelighed typiske påvirket på en karakteristisk måde – det såkaldte kapsulære mønster, hvorved bevægelighed generelt er nedsat. Især ses nedsat intern / extern rotation (udad – indad rotation) i hoften som er forbundet med smerter og ubehag

Hoftesmerter – Hoftedysplasi

Hoftedysplasi er et udstryk for medfødt ændring af hofte og hofteleddet som derved kan medføre ændre biomekanik og derved belastning. Hoftedysplasi er således et udtryk for manglende kongruens mellem ledskålen (acetabulum) og hoftehovedet (caput femuris) hvorved hofteleddet hos nogle har tendens til luksation (Gå af led). Ændringer af vinklingen på acetabulum høre ligeledes med under denne kategori

Det nyfødte barn tjekkes ved læge samt sundhedsplejerske for dette efter fødsel, og baby kan når indikeret opereres for tilstanden.

Nogle har dog hoftedysplasi en mindre omfang hvorved operation ikke indikeret, ligesom nogle grænsetilfælde først opdages senere i livet.

Hos nogle kan denne hoftedysplasi medfører ændret belastningsmønster og derved smerter i hoften over tid. Manuel behandling i perioder er derfor ofte indikeret, men bør oftest foregå i sammenhæng med øvelser samt adfærdsregulering.

Din kiropraktor Johan&Jørgensen – din Kiropraktor på Østerbro | København er uddannet til at undersøge, behandle og vejlede dig ifht dine hoftesmerter som følge af hoftedysplasi

Læs mere på sundhed.dk om hoftedysplasi

Kiropraktor København Østerbro. Specialist i rygsmerter, nakkesmerter, hovedpine, migræne, hold i ryggen, hekseskud, nerve i klemme. Mange års erfaring inden for sportsskader og idrætsskader. Ultralydsscanning uden henvisning - Ingen ventetid. Tid samme dag
  • Cam og pincer defekt
  • Smerter på ydersiden af hoften
  • Hoftebursit
  • caput nekrose

Tilbage til oversigten – Hvor har du ondt

Indeklemning i hoften – Femoroacetabular impingement syndrom (FAIS)

Skyldes ændret knoglemorfologi i hofteleddet hvilket giver mulighed for afklemning i hofteleddet med tilhørende smerter.

Skyldes knogleforandring på “halsen” af femur (collum femuris) (såkaldt Cam-defekt, hvor der ses ekstra knoglepåbygning*) og/eller øget knoglepåbygning på selve hofteleddet (såkaldt pincer deformitet).

Meget tyder på der ej er sammenhæng mellem graden af deformitet og graden af smerter i hoften.

Nyere forskning indikere at Graden af Cam-defekt i hoften muligvis er associeret med bruskforandringer i acetabulum (hofteleddet) og derved muligvis risikoen for slidgigt i leddet.

Medtaget i denne diagnose er også labrum (ledlæbe) skaderne som følge af denne ændrede knogle morfologi som ligeledes vil give jagende smerte i hoften.

Symptomer på FAIS

Smerter ved fleksion, abduktion og intern rotation i hoften (FADIR test) – typisk af jagende karakter, med jagende smerter i hoften til følge

Smerten forværres ofte ved langvarig siddende stilling, samt når personen rejser sig fra en stol, skal sætte sig ind i / eller stige ud af en bil, samt når personen læner sig forover

Kan være en af de bagvedliggende årsag hos unge sportsaktive med smerter i lysken / hoftebøjerne, hvilket gør at det er oplagt at få undersøgt evt bagvedliggende årsag til dine hoftesmerter ved en evt sportskade hos din kiropraktor. Mange under sportsaktive døjer med jagende smerter i hoften og FAIS kan være en af årsagerne.

Femoroacetabulært impingement syndrom (FAIS) – Behandling?

Det er vigtigt at understrege at der ikke synes at være sammenhæng i graden af knogleforandringer og graden af smerter og gener i hoften. Evt. kirurgisk overvejelse er derfor også med tanke på smerteniveau, hæmning i dagligdagen, risikoen for evt. fremadrettet atrose samt fysiske aktivitetsniveau.

Mange gange er adækvat tilgang til adfærd i kombination med øvelser og træning nok til at stabilisere tilstanden. Evt manuel behandling i perioder med smerter kan være indikeret for at symptomlindre problemet.

Spørg din kiropraktor hvis du er i tvivl

Din Kiropraktor Johan&Jørgensen – Din Kiropraktor Østerbro | København er uddannet til at undersøge, behandle samt vejlede og guide i træning.

Vi har mulighed for ultralydsskanning hos kiropraktorerne Johan&Jørgensen – din Kiropraktor København | Østerbro mhp afklaring af bagvedliggende årsager til dine hoftesmerter. Evt. røntgen forandringer er som nævnt ikke nødvendigvis sammenhængende med årsagen til dine hoftesmerter og det er derfor vigtigt at du bliver grundet undersøgt således at behandlingen kan rettes mod lige netop årsagen til dine hoftersmerter.

Læs evt mere om emnet på indlægget på Dansk sportsmedicin – se også indlægget vedrørende “retur til sport ved femoroacetabular impingement”Book OnlineRing til osMail

*Cam impingement opstår grundet en osseøs fortykkelse i overgangen mellem caput (hovedet) og collum (halsen) femoris. Dette ses især lateralt og anteriort, og resulterer i at ledhovedet ikke længere er kugleformet. Dette giver mindre plads til hoftebevægelser i fleksion, abduktion og indadrotation

Smerter i hoften – labrum skade?

labrum (ledlæbe på dansk) i hoften er den bruskring som omkranser hofteskålen (acetebulum) for fysiologisk at gøre denne dybere men samtidig bibeholde mobilitet ifht den stabilitet som er nødvendigt for et stort led som hofte leddet.

Tilsvarende ledlæbe ses i skulderen og kan være medvirkende årsag til smerter i skulder

Smerter i og omkring hofteleddet er meget udtalt, og kan ses hos især unge sportsaktive personer (læs mere om sportskader her) , men ses også hos den ældre befolkning.

Labrum skader kan undertiden ses ifb med Femoroacetabulært impingement syndrom (FAIS)

Labrum skade og smerter i hoften – hvorfor?

Ved en labrum læsion (ledlæbe skade) kan der undertiden ske en afklemning af ledlæben hvilket ofte vil resultere i kraftigt jagende smerter lokalt i lysken.

Disse kan være forbigående for en periode men kan også være af mere kronisk karakter.

Labrum skade – behandling ved kiropraktor

Din kiropraktor kan hjælpe dig med at undersøge, udrede samt behandle årsagen til dine akutte hoftesmerter og hjælpe dig videre med udredning når dette er nødvendig. Vi har mulighed for at sende dig til MR skanning når dette er indikeret

Vi står ligeledes klar til at hjælpe dig igang med øvelser og træning når de akutte hoftesmerter er i bedring

Hos mange kan manuel behandling for smerterne i lysken være med til at hjælpe den akutte smerte i hoften nu og her, men bør oftest suppleres med træning, øvelser samt adfærdsregulering på den lange bane.

Smerter i hoften – andre årsager

Læs mere i menu punkterne om andre årsager til hoftesmerter. Bemærk at listen ikke er fuld dækkende for alle smerter og gener relateret til hoften