Piskesmæld – Din kiropraktor kan hjælpe

Smerter og gener efter piskesmæld, piskesmældstraume, whiplash. 
Problemer med hovedpine, koncentrationsbesvær, smerter og stivhed i nakken. Kiropraktor kan hjælpe. Book online eller ring idag.

Piskesmæld – hvad er det?

Piskesmæld eller på engelsk Whiplash opstår som følge af ukontrolleret hurtig bevægelse af nakken, typisk frem og tilbage i forbindelse med en påkørelse – nakken kastes derfor fremad ukontrolleret og hurtigt for derefter at svinge tilbage kraftigt igen

. Dette minder om svirpet ved en pisk og deraf navnet piskesmæld. Ligeledes kan påkørelse ske ved (eller i kombination med) påkørelse fra siden hvorved hovedet i større eller mindre grad bevæger sig fra side til side.

Lignende traume mekanisme kan ske ved en række andre uheld og situationer og betegnes oftest under et som “piskesmæld eller piskesmælds lignende traumer” – f.eks. ved fald på ski, cykel og lignende episoder.

Symptomer på Piskesmæld

Ved piskesmældsskade og/eller piskesmælds lignende traumer ses hyppigt stivhed og gener / smerter til og omkring nakken. Smerterne i nakken kan være associeret med hovedpine og koncentrationsbesvær i varierende grad.

Ifølge sundhed.dk er det kun ca 3-5% af personer som udsættes for piskesmældstraumer som oplever symptomer hermed. Af dem vil 90% være symptomfrie efter 6 måneder.

Hos Kiropraktor ser vi desværre mange som døjer med gener i større eller mindre grad efter disse skader. Både i kortere og længere periode efter f.eks. trafikuheld.

Det er heller ikke sikkert at der ikke befinder sig i skyggetal i angivelsen af gener i efterforløbet til f.eks. trafikuheld, bla. pga manglende konsensus om diagnosen whiplash men også muligvis pga registrering af gener i efterforløbet til piskesmæld og piskesmældslignende traumer.

Forekomsten af whiplash traumer ses således meget forskeligt i de enkelte lande. Lande som Norge har en meget høj forekomst af piskesmældstraumer, mens lande som Grækenland, Tyskland mm har en væsentlig mindre forekomst af disse

Sikkert er det dog at der oftest er noget at gøre for at lindre og bedre symptomerne efter piskesmæld. Din Kiropraktor er uddannet til at behandle, undersøge og vejlede dig hvis du skulle oplever symptomer og gener efter f.eks. trafikuheld.

Skader ved piskesmæld

Ved biluheld og lignende traumer med mulighed for påvirkning af nakken ses heldigvis sjældent alvorlige skader.

MR skanning, CT skanning, røntgen billeder mm viser derfor sjældent tegn på strukturelle skader på nakkehvirvler, ledbånd mm.

Smerter og generne er derimod ofte forbundet til bløddelene omkring og oftest mikrotraumer i den henseende af billeddiagnostiske undersøgelser og andet ej kan påvise egentlig skader. Skader i bløddele ved piskesmæld dækker her over skader og gener til muskler, ledbånd, diskus (brusskive), sener, ledkapsel mm.

Hvis der ved piskesmældstraume ses større skade på ryghvirvler, nervesystemet, forskydning af led og anden mere alvorlig skade – defineres dette ikke længere som et egentlig piskesmældstraume i lægelig henseende, men i daglig tale vil man ofte kategorisere det sammen

Dermed ikke det samme som den enkelte ej oplever gener og smerter i efterforløbet til traumet. Når man som involveret i trafikuheld eller lignende bliver undersøgt efterfølgende er det derfor oftest med henblik på at udelukke eventuel større strukturel skade.

Heldigvis er langt de fleste gener og problemer relateret til piskesmæld og piskesmældslignende traumer midlertidig og langt de fleste vil vende tilbage til normal livsførelse igen uden større gener.

Enkelt kan dog opleve kroniske problemer i varierende grad som i perioder kan være behandlingkrævende – Det præcise tal kan være svært at estimere og undersøgelse peger i vidt forskellig retning. Dette formodentlig pga manglende konsensus omkring selve diagnosen piskesmæld men også definitionen af følge problemer efter et sådan traume. Ifølge sundhed.dk estimeres det dog kun at få procent oplever kroniske problemer i efterforløbet.

Piskesmæld – faresignaler?

Hvad skal jeg være ekstra opmærksom på ved piskesmælds uheld (whiplash)?

Gener ud og normale lokale gener til nakke / skulderåg med/uden hovedpine skal altid være genstand for mere opmærksomhed efter en piskesmælds ligende episode.

Men især føleforstyrrelse i arme og ben, tegn på hjernerystelse (f.eks. opkast, synsfortyrrelse mm) samt generel symptomer ud over det normal forventede bør give anledning til hurtigt tjek ved relevant fagperson

Din kiropraktor står altid klar til at råde og vejlede dig ved tvivl spørgsmål – Vi laver selvfølgelig grundig undersøgelse og sikre os at der ikke er tegn på mere alvorlig skade. Vi har mulighed for at henvise til MR skanning når dette er indikeret samt vi er generelt i dialog med, og har mulighed for at henvise akut til det etablerede sundhedssystem skulle der være tegn på mulig alvorlig problematik

Du er i trygge hænder hos din kiropraktor når du har været udsat for piskesmæld

Piskesmældstraumer – behandling

Behandlingen af symptomer og gener efter whiplash afhænger af flere faktorer. Nedestående er samlet nogle af de forhold som vi kunne finde på at spørge dig om, hvis du skulle have været så uheldig at være udsat for et piskesmæld eller piskesmældslignenede traume.

  • Hvornår har du været udsat for traumet som medførte mulig piskesmæld
  • Hvad skete der, da du kom til skade? Faldt du på cykel, kørte du galt på motorcykel / i bil – hvilken hastighed kørte du med mm.
  • Tidligere lignende episoder med piskesmæld, hjernerystelse mm
  • Tidligere problemer med rygsmerter, nakkesmerter, hovedpine, migræne mm
  • Generelle helbred.
  • Arbejde – har du måtte sygemeldes pga gener efter uheldet

Behandlingen af piskesmæld tilrettelægges for den enkelte og ikke to forløb af ens. Behandlingen kan være alt lige fra let muskel og ledbehandling i akutte og svære tilfælde hvor egentlig klassisk ledbehandling kan være for voldsomt, til behandling som traditionel benyttes ved kiropraktor. Vi benytter os ofte af akupunktur samt instruere i øvelser og træning.

Niveauet for behandlingen samt effekten handler meget om hvor akut og evt sensitiv strukturerne er efter en piskesmælds episode. I starten kan behandling hurtigt være midlertidigt provokerende for symptomer hvis ikke dette doseres i et adækvat niveau

Piskesmæld – hvad kan jeg selv gøre?

Når eventuel mistanke om mere akut skade er udelukket, er det vigtigt at du efter piskesmældsepisode forbliver aktiv inden for det din krop vil tillade dig.

Det er derfor vigtigt at du ikke bare forbliver fuldstændig i ro, men prøver at holde dig igang indenfor genegrænsen. Almindelig smertestillende (i håndkøbs dosis) i begyndelsen kan være behjælpelig med at kunne forblive i vis aktivitetsniveau.

Det er således vigtigt at du bevæger nakken naturlig og hyppigt, men med respekt for generne herved.

Meget tyder på at tidlig adækvat tilgang til bevægelse og brug af nakken fremmer helingen og derved forløbet. Meget tyder på at en unødig overbeskyttende adfærd forsinker bedringen efter piskesmældsepisoder.

Læs mere om Piskesmældstraumer på sundhed.dk og whiplashguiden.dk