Rotator cuff læsion / Problemer – Kiropraktor

Smerter og gener som følge af Rotator cuff læsion. Vi kan hjælpe. Kiropraktorerne Johan&Jørgensen - din Kiropraktor Østerbro | København

Rotator cuff – Rotator manchet

Rotatorcuff eller på dansk Rotatormanchetten er betegnelse for de små stabiliserende styre muskler som ligger rundt om selve skulderleddet (Glenohumeralleddet) som en manchet – heraf navnet Rotator manchet (Rotator cuff). De har til formål at styre, guide og stabilisere skulderen således så ledhovedet (caput) forbliver centreret i ledskålen (cavitas) i alle dele af bevægelserne.

Rotator cuff / Manchet anatomi

Rotatorcuffen består af 4 små styrende muskler som alle hæfter på overarmsknoglen (humerus) tæt på skulderleddet. Rotatorcuffen består af hh. Supraspinatus, Infraspinatus, Subscapularis samt Teres Minor. Læs evt mere om rotatorcuffen på Sundhed.dk´s hjemmeside

Problemer med rotator cuff

Når rotator cuff / manchetten ikke er velfungerende kan det hos nogle have den betydning at den bagvedliggende tendens til instabilitet kommer til udtryk som smerter.

Hos andre skyldes skuldersmerterne egentlig tendinopati (senevævs forandringer) forandringer i rotatorcuffen (hyppigst ses dette i supraspinatus). Tendinopati forandringer kan have mere kronisk karakter men kan også være mere akut præget.

Læsion / Ruptur af rotatorcuff / rotatormanchet

Forskellige traumer så som fald på udstrakt arm kan føre til helt eller delvis ruptur (fuld eller partiel ruptur) af de forskellige del af rotatocuffen. Det er vigtigt at afklare dette, da operation ind imellem er indikeret akut mhp genvindelse af bedst mulig funktion fremadrettet. Ultralydsskanning (ultralydsundersøgelse) er et yderst brugbart værktøj hertil

Calcifikation i supraspinatus samt øvrige rotatorcuff

Calcifikation (forkalkning) i rotatorcuffen kan være et almindelig aldersbetinget fund men kan hos nogle give anledning til akut smerter i skulderen. Ætiologien (årsagen) bag hvorfor nogle rammes af forkalkninger i rotatorcufffen (hyppigst supraspinatus) er ikke med sikkerhed kendt. Tiltanden kan være yderst smertefuld. Behandling af forkalkninger i supraspinatus og øvrige dele af rotatorcuffen kan varierer ifht den enkelte. Din kiropraktor er uddannet til at guide og vejlede dig såfremt dette skulle være tilfældet.

Rotator cuff / manchet behandling

Det er vigtigt at klarlægge den bagvedliggende årsag til smerterne i skulderen som ofte kan ligne hinanden meget i symptombillede. Mange vil opleve at symptomer ved tilstande så som impingement, instabilitet, forkalkninger i skulder og flere andre skulderlidelser.

Kiropraktorerne Johan&Jørgensen – din Kiropraktor på Østerbro | København kan hjælpe dig med at undersøgelse, behandling og udredning af dine skuldersmerter. Vi har muligheden for ultralydsundersøgelse (ultralydsscanning) til at hjælpe med at klarelægge dit skulder problem.

Vi er uddannet til at guide dig ifht behandling samt øvelser og træning for lige netop dine skuldersmerter. Vi kan henvise til MR når dette er indikeret mhp ydereligere udredning. Vi kommunikere tillige med øvrige sundhedsaktører herunder egen læge for at sikre dig det bedst mulig forløb på vejen til bedring af dine skuldersmerter.