Dry-needling og Akupunktur

Akupunktur og Dryneedling er et vigtigt værktøj hos Kiropraktorerne Johan&Jørgensen Østerbro København

Dry-needling er populært.

Dry-needling er en populær teknik og hos Johan&Jørgensen bruger vi den ofte. Den er særlig egnet til behandling af muskler, sener og tilhæftninger og anvendes samtidigt med- eller i stedet for andre bløddelsteknikker.

Dry-needling som supplement

Hos Johan&Jørgensen tilpasser vi altid valget af teknik til patientens behov.  Dry-needling bruges som supplement til anden bløddelsbehandling, hvor det er relevant. Nogle gange skifter vi teknik fra gang til gang for at optimere effekten. Blandt andre teknikker kan nævnes tværfibermassage, triggerpunktsmassage, træk, tapening  og muskelenergiteknikker.

Dry-needling vs. akupunktur

På mange måder ligner dry-needling traditionel akupunktur. Der benyttes de kendte akupunkturnåle, men i stedet for at bruge den kinesiske medicinske forståelse, tager dry-needling udgangspunkt i den vestlige fysiologiske forståelse. For eksempel i triggerpunkts* teoriens refererede og lokale gener. Akupunkturnålen placeres lokalt i det smertegivende væv og kan bruges i behandlingen af f.eks. akutte spændingstilstande i muskler overbelastningsskader i muskler og til at igangsætte funktion i muskelvæv. 

Vi benytter hos Johan&Jørgensen ikke traditionel akupunktur efter de klassiske kinesiske metoder, om end der er et stort overlap mellem valget af punkter i de to teorier.

Er der bivirkninger ved dry-needling?

Der kan være bivirkninger ved al behandling. Særligt vil de fleste opleve ømhed efter bløddelsbehandling, ikke mindst efter dryneedling. Enkelte kan opleve mildere bivirkninger lige efter dry-needling i form af ubehag, utilpashed, svimmelhed eller lignende.

*Triggerpunkter er velafgrænsede, knudeformede fortætninger i muskelvævet som ofte vil have et veldefineret udstrålingsmønster. En egentlig definition af myofasciale triggerpunkter er endnu ikke velafgrænset.