Dry-needling og Akupunktur hos Kiropraktor i København

Akupunktur og Dryneedling er et vigtigt værktøj hos Kiropraktorerne Johan&Jørgensen Østerbro København

Dry-needling er populært.

Dry-needling er en populær teknik og hos Johan&Jørgensen bruger vi den ofte.

Akupunktur eller dryneedling er særlig egnet til behandling af muskler, sener og tilhæftninger

Behandling med nåle anvendes ofte samtidigt med, eller i stedet for andre bløddelsteknikker.

Akupunktur kan især være gavnligt ved helt akutte tilstande som hold i nakken, efter piskesmæld og andre lignende smerter episoder hvor anden behandling hurtigt kan blive for voldsom for den enkelte.

Dry-needling som supplement

Hos Kiropraktorerne Johan&Jørgensen tilpasser vi altid valget af teknik til patientens behov.  Dry-needling bruges som supplement til anden bløddelsbehandling, hvor det er relevant.

Nogle gange skifter vi teknik fra gang til gang for at optimere effekten. Blandt andre teknikker til bløddelsbehandling kan blandt andet nævnes tværfibermassage, triggerpunktsmassage, stræk, tapening  og diverse muskelenergiteknikker.

Dry-needling vs. akupunktur

På mange måder ligner dry-needling traditionel akupunktur. Der benyttes de kendte akupunkturnåle, men i stedet for at bruge den kinesiske medicinske forståelse, tager dry-needling udgangspunkt i den vestlige fysiologiske forståelse.

Bag dryneedling bruges principper fra triggerpunkts* teoriens refererede og lokale gener. Akupunkturnålen placeres lokalt i det smertegivende væv og kan bruges i behandlingen af f.eks. akutte spændingstilstande i muskler, overbelastningsskader i muskler og til at igangsætte funktion i muskelvæv. 

Vi benytter hos Johan&Jørgensen ikke traditionel akupunktur efter de klassiske kinesiske metoder, om end der er et stort overlap mellem valget af punkter i de to teorier.

Er der bivirkninger ved dry-needling?

Der kan være bivirkninger ved al behandling. Særligt vil de nogle opleve ømhed efter bløddelsbehandling, ikke mindst efter dryneedling.

Enkelte kan opleve mildere bivirkninger lige efter dry-needling i form af ubehag, utilpashed, svimmelhed eller lignende.

Bivirkninger ved akupunktur og dryneedling er dog oftest forbigående og hurtigt overstået.

*Triggerpunkter er velafgrænsede, knudeformede fortætninger i muskelvævet som ofte vil have et veldefineret udstrålingsmønster. En egentlig definition af myofasciale triggerpunkter er endnu ikke velafgrænset.


Kiropraktor København Østerbro. Specialist i rygsmerter, nakkesmerter, hovedpine, migræne, hold i ryggen, hekseskud, nerve i klemme. Mange års erfaring inden for sportsskader og idrætsskader. Ultralydsscanning uden henvisning - Ingen ventetid. Tid samme dag
Johan&Jørgensen – din Kiropraktor København | Østerbro

Akupunktur og Dry-needling er et perfekt supplement ved behandling hos Kiropraktor ved mange smerte tilstande

Din kiropraktor på Østerbro