Privatlivspolitik

Persondatapolitik hos Johan & Jørgensen ApS

Når du er patient på klinikken gemmer vi en række oplysninger om dig, herunder personfølsomme oplysninger. Vi håndterer naturligvis dine oplysninger i henhold til loven om persondata (GDPR) og loven om journalføring.

Vi gemme natuligvis kun data i de tilfælde, hvor det er relevant for dit forløb hos Johan&Jørgensen ApS.

Vi vil kun opbevare dine data, så længe vi har en juridisk forpligtelse til at opbevare det, eller så længe det har relevans for din aktivitet på klinikken.

Hvem er vi

Johan&Jørgensen Aps

Borgmester Jensens Alle 25A, 1.tv

2100 Østerbro

tlf: 30 20 10 07

CVR: 42353434

email: info@dinkiro.dk

webadresse: www.dinkiro.dk

Oplysninger vi indsamler

Indledende dataindsamling

Når du er patient hos os, har vi brug for at indsamle visse oplysninger for at kunne udfører vores arbejde.

Vi indhenter indledningsvist f.eks. navn, e-mailadresse, postadresse, telefonnummer og betalingsoplysninger, herunder oplysninger om forsikringsforhold, hvis forsikringen skal betale. Desuden cpr-nummer, oplysning om egen læge

Dataindsamling i forbindelse med et behandlingsforløb

I forbindelse med al behandling, undersøgelse og samtale med sundhedspersonale i huset lagres generelle sundhedsoplysninger, årsagen for henvendelse, undersøgelsesresultater, behandlingsplan, udført behandling og noter om progressionen, samt evt. anden relevante oplysninger jf. journaliseringspligten i sundhedsloven. Disse data betragtes som personfølsomme og beskyttes ekstra godt i vores beskyttede journals system KirCacs/Kirpacs.

Kommunikation ud af huset

Udveksling af oplysninger med andre uden for klinikken sker altid kun med dit samtykke. Vi vil ved første besøg bede om tilladelse til dette, sammen med anden samtykke. Du kan altid tilbagekalde denne tilladelse ved skriftlig henvendelse til klinikken

Vi kan f.eks få brug for at indhente relevant journalmateriale fra andre behandlere eller undersøgelser hos andre sundhedsudbyder, f.eks egen læge, fysioterapeuter, andre kiropraktorer, hospitaler, speciallæger mm.

Der kan også være tale om kommunikation med udbyder af sundhedsordninger, forsikringer og offentlig instanser. Altid kun såfremt vi har dit tilsagn til dette.

Dataudveksling med dig på internettet

Når du besøger vores hjemmeside gemmer vi en række cookies på dig til brug for statistik og forbedring af brugeroplevelsen i klinikken og hjemmesiden. Disse cookies bliver aldrig solgt til 3.mand

Hvis du sender os spørgsmål via email, vil vi i overensstemmelse med GDPR genne relevante korrespondancer i det tidsrum det findes relevant, hvorefter de vil blive slettet igen fra vores system. Vær opmærksom på ikke at benyttet cpr-nummer ved henvendelser på email.

Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev uden at være patient i klinikken, har vi alligevel brug for at gemme kontaktoplysninger på dig. Du kan til enhver bede om at blive slettet fra listen, hvorefter dine oplysninger relateret hertil vil blive slette.

Den dataansvarlige

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på www.dinkiro.dk, Johan&Jørgensen ApS, Borgmester Jensens Allé 25A, 1.tv, 2100 Østerbro, cvr nr. 42353434 kan kontaktes på email gdpr@dinkiro.dk

Databehandlingsgrundlag og formål

Dine almindelige kontaktoplysninger som navn og adresse indhenter vi for at kunne levere den ydelse, som du har brug for hos os. Din e-mailadresse indhenter vi for at kunne sende dig en ordrebekræftelse samt en leveringsbekræftelse.

Hvis du under registreringsprocessen eller på vores hjemmeside har givet os dit samtykke hertil, bruger vi din e-mailadresse til udsendelse af et nyhedsbrev. Du kan til enhver tid til- og afmelde dig nyhedsbrevet. Alle nyhedsbreve indeholder også et link til afmelding. Hvis behandling af persondata er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde samtykket.

Andre modtagere af personoplysninger

Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande.

Vi har vores hjemmeside hos webhosting a/s , som fungerer som vores databehandler. Alle persondata som du oplyser på vores hjemmeside vil blive opbevaret i webhosting a/s´s datacentre eller vores journal system KirCacs/Kirpacs.

Vi anvender eksterne virksomheder som leverandører for at levere vores ydelser bedst muligt. Disse eksterne leverandører er databehandlere og behandler i visse tilfælde personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til os. Vores databehandlere behandler kun personoplysninger efter vores instruks og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere.

Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

Dine rettigheder

Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:

  • At få adgang til og få rettet/ændret dine persondata så længe dette ikke er i strid med sundhedsloven
  • At få slettet persondata som ikke er påkrævet jf sundhedsloven

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til vores e-mailadresse gdpr@dinkiro.dk.