Priser hos Kiropraktor

Hvad koster det at gå til Kiropraktor ?

Prisen for at gå til Kiropraktor som patient afhænger af flere faktorer – herunder tiden for sidste besøg hos kiropraktor (i samme klinik)

De hyppigste anvendte priser hos Kiropraktor er samlet nedenfor – prisen er angivet som afrundet pris – se nøjagtig pris nedenfor i skemaet

 • Ny patient i klinikken eller mere end 3 år siden sidste besøg i klinikken: 645,-
  • ca 435,- efter tilskud fra Sygesikring Danmark*
 • Nyt problem eller tilbagefald med tidligere kendt problem mere end 12 mdr siden sidste besøg: 520,-
  • ca 340,- efter tilskud fra Sygesikring Danmark*
 • Nyt problem eller tilbagefald med tidligere kendt problem inden for 12mdr siden sidste besøg: 390.-
  • ca 250,- efter tilskud fra Sygesikring Danmark*

 • Almindelig behandling hos kiropraktor: 340,-
  • ca 235,- efter tilskud fra Sygesikring Danmark*
 • Udvidet behandling hos Kiropraktor: 465,-
  • ca 325 efter tilskud fra Sygesikring Danmark*

*kræver medlemskab af Sygeforsikringen Danmark og udbetales individuelt til den enkelte. Prisen fratrækkes derfor ikke afregnet beløb i klinikken, men refunderes efterfølgende fra Sygeforsikring Danmark såfremt man opfylder kravene for tilskud.

Se mere om priser for kiropraktor samt eventuelle andre ydelser og priser i skemaet nedenfor. Nederst på siden kan du sikkert finde svar på andre spørgsmål vedrørende prisen hos kiropraktor

Vi har samarbejde med alle de store sundhedsordninger og forsikringer, ligesom vi har aftale med Sygesikring Danmark.

 • *Tilskud og refusion fra Sygeforsikringen Danmark kræver medlemskab af Sygesikring Danmark. Tilskuddet refunderes til den enkelte via Sygeforsikring Danmark i henhold til deres retningslinjer og procedure – læs mere på https://www.sygeforsikring.dk/tilskud/kiropraktik. Den enkelte ligger derfor selv ud for tilskuddet og får det herefter refunderet fra Sygesikringen Danmark – se gældende takster på Sygeforsikringens hjemmeside
 • De fleste sundhedsordninger og forsikringer dækker ej udeblivelsesgebyr, og er derfor patientens egen udgift i de fleste tilfælde uafhængig af dækning af behandlingsgaranti.
 • I tillæg til ydelsen 3010 og 3011 tillægges normal kiropraktisk behandlingsgebyr (ydelse 1036)

Hvad er prisen hos kiropraktor som tidligere patient?

Har du tidligere været i behandlingsforløb hos Thomas eller Anders hos Kiropraktorerne i Valby eller Kiropraktorerne på Frederiksberg, fortsætter du naturligvis dit forløb, og bliver ikke betragtet som ny patient.

Dette gælder også nye problemer, der bliver prissat som nyt problem hos kendte patienter jvf. prislisten prislisten.

Har du været i forløb hos Anders eller Thomas i andre kiropraktor klinikker i København så giv gerne besked når du booker – online er det muligt at lave note vedrørende tidligere forløb eller årsag til henvendelse

Kræver det henvising at gå til Kiropraktor ?

Hos Kiropraktor er der ingen behov for henvisning fra egen læge, ligesom prisen hos kiropraktor ej ændres ved henvisning, som det kendes fra hos f.eks. fysioterapeut.

Egen læge kan ej lave en direkte henvisning til kiropraktor men de har dog mulighed for at lave en skrivelse / update via edifact systemet (deres elektroniske journalsystem) – Kiropraktorerne findes typisk under speciallæge modulet hos lægerene. Enkelte forsikringer “kræver en henvisning fra egen læge til kiropraktor” men der som sagt ej tale om egentlig henvisning – spørg dit forsikringsselskab hvis du er i tvivl.

Tillægs priser hos Kiropraktor

Tillæg ved behandling uden for sædvanlig arbejdstid, § 11, stk. 5

Pris Kiropraktor lørdag

Lørdage kl. 08 – 20 pr. ydelse: 50% af honorar (bortset fra røntgen- og ultralydsundersøgelse). Honorar og tillæg i alt en samlet afregning på min. 568 kr.

Pris Kiropraktor søndag og helligdage

søn- og helligdag pr. ydelse: 100% af honorar (bortset fra røntgen- og ultralydsundersøgelse). Honorar og tillæg i alt en samlet afregning på min. 793kr.

Akut Kiropraktor behov?

Læs mere om akut kiropraktor samt weekendvagten her

Ultralydsskanning hos Kiropraktor

Ultralydsskanning af patient takseres som selvstændig ydelse i tillæg til anden undersøgelse/behandling – jf priser ovenfor. Ved henvisning til ultralydskanning fra anden fagperson takseres udelukkende prisen for ultralydsscanning uden anden ydelse såfremt henvisningen sker i overenstemmelse med beskrevne her.

Dvs. ved ønske om ultralydsskanning uden gyldig/dækkende henvisning fra anden fagperson takseres ny undersøgelse samt ultralydsscanning med mindre andet er aftalt med behandleren.

Som udgangspunkt dækker ovenstående priser kun én region og undersøgelse/skanning af flere regioner kan være forbundet med tillægsydelse.

Henvisning til Kiropraktor – ændrer det prisen?

Der er hos Kiropraktor ingen behov for henvisning fra egen læge i forhold til eventuel tilskud og derfor prisen for at gå til kiropraktor. Der findes ej en egentlig henvisning til Kiropraktor ligesom det kendes fra fysioterapeut. Din læge har dog mulighed for at sendes os en epikrise om problemets karakter og eventuel anden relevant information – se mere under information til sundhedspersonale. Enkelte sundhedsordninger kræver dog dialog med egen læge forud for behandling hos Kiropraktor ved dækning af udgiften hertil.

Pris ved udeblivelse hos Kiropraktor

Udeblivelse § 21, stk. 2. Kan benyttes ved manglende rettidigt afbud. Forundersøgelse: 364 kr. Opfølgende konsultation: 243 kr