Priser hos Kiropraktor

Hvad koster det at gå til Kiropraktor ?

Prisen for at gå til Kiropraktor som patient afhænger af flere faktorer – herunder tiden for sidste besøg

De hyppigste anvendte priser hos Kiropraktor er samlet nedenfor.

  • Ny patient i klinikken eller mere end 3 år siden sidste besøg i klinikken: 700,-
  • Nyt problem eller tilbagefald med tidligere kendt problem mere end 12 mdr siden sidste besøg: 500,-
  • Nyt problem eller tilbagefald med tidligere kendt problem inden for 12mdr siden sidste besøg: 400.-

  • Almindelig behandling hos kiropraktor: 345,-
  • Udvidet behandling hos Kiropraktor: 445,-

Se mere om priser for kiropraktor samt eventuelle andre ydelser og priser i skemaet nedenfor. Nederst på siden kan du sikkert finde svar på andre spørgsmål vedrørende prisen hos kiropraktor

Vi har samarbejde med alle de store sundhedsordninger og forsikringer, ligesom vi har aftale med Sygesikring Danmark.

Priser hos Kiropraktor Johan&Jørgensen Østerbro og København
Priser for forløbspakker hos Kiropraktorerne Johan&Jørgensen - Din Kiropraktor på Østerbro og i København

*kræver medlemskab af Sygesikring Danmark. Tilskuddet refunderes til den enkelte via Sygeforsikring Danmark i henhold til deres retningslinjer og procedure.

https://www.sygeforsikring.dk/tilskud/kiropraktik

**De fleste sundhedsordninger og forsikringer dækker ej udeblivelsesgebyr, og er derfor patientens egen udgift i de fleste tilfælde uafhængig af dækning af behandlingsgaranti.

*** I tillæg til ydelsen 3010 og 3011 tillægges normal kiropraktisk behandlingsgebyr (1036) hvorefter prisen bliver hh. 326,- og 347,- efter tilskud fra Danmark*.

Hvad er prisen hos kiropraktor som tidligere patient?

Har du tidligere været i behandlingsforløb hos Thomas eller Anders hos Kiropraktorerne i Valby eller Kiropraktorerne på Frederiksberg, fortsætter du naturligvis dit forløb, og bliver ikke betragtet som ny patient.

Dette gælder også nye problemer, der bliver prissat som nyt problem hos kendte patienter jvf. prislisten prislisten.

Har du været i forløb hos Anders eller Thomas i andre kiropraktor klinikker i København så giv gerne besked når du booker – online er det muligt at lave note vedrørende tidligere forløb eller årsag til henvendelse

Kræver det henvising at gå til Kiropraktor ?

Hos Kiropraktor er der ingen behov for henvisning fra egen læge, ligesom prisen hos kiropraktor ej ændres ved henvisning, som det kendes fra hos f.eks. fysioterapeuterne.

Egen læge kan ej lave en direkte henvisning til kiropraktor men de har dog mulighed for at lave en skrivelse / update via edifact systemet (deres elektroniske journalsystem) – Kiropraktorerne findes typisk under speciallæge modulet hos lægerene. Enkelte forsikringer “kræver en henvisning fra egen læge til kiropraktor” men der som sagt ej tale om egentlig henvisning.

Studierabat Kiropraktor – Pris

Hos Kiropraktorerne Johan&Jørgensen ved vi godt at tilværelsen som studerende er kan være stramt. Derfor tilbyder vi 1. konsultation til en nedsat ydelse således at 1.gangs besøget hos kiropraktor er mere spiseligt på et SU budget.

Som studerende er der tillige mulighed for tilskud fra sygeforsikringen Danmark hvorefter prisen som studerende bliver mere rimelig.

Tilskud fra Sygeforsikring Danmark kræver medlemskab af Sygeforsikring Danmark og refunderes ved medlemsskab til den enkelte patient direkte fra Sygesikringen. Som patient lægger man derfor selv ud for den andel som sygesikringen udgør. Der er ingen behov eller krav om henvisning fra egen læge ved behov for Kiropraktor

Så gratis er det ikke at gå til kiropraktor, men som studerende bliver prisen trods alt lidt mere tålelig med studierabat

Tillægs priser hos Kiropraktor

Tillæg ved behandling uden for sædvanlig arbejdstid, § 11, stk. 5

Pris Kiropraktor lørdag

Lørdage kl. 08 – 20 pr. ydelse: 50% af honorar (bortset fra røntgen- og ultralydsundersøgelse). Honorar og tillæg i alt en samlet afregning på min. 569,50 kr.

Pris Kiropraktor søndag og helligdage

søn- og helligdag pr. ydelse: 100% af honorar (bortset fra røntgen- og ultralydsundersøgelse). Honorar og tillæg i alt en samlet afregning på min. 794,64 kr.

Akut Kiropraktor behov?

Læs mere om akut kiropraktor samt weekendvagten her

Ultralydsskanning hos Kiropraktor

Ultralydsskanning af patient takseres som selvstændig ydelse i tillæg til anden undersøgelse/behandling – jf priser ovenfor. Ved henvisning til ultralydskanning fra anden fagperson takseres udelukkende prisen for ultralydsscanning uden anden ydelse såfremt henvisningen sker i overenstemmelse med beskrevne her.

Dvs. ved ønske om ultralydsskanning uden henvisning fra anden fagperson takseres ny undersøgelse samt ultralydsscanning med mindre andet er aftalt med behandleren.

Som udgangspunkt dækker ovenstående priser kun én region og undersøgelse/skanning af flere regioner kan være forbundet med tillægsydelse.

Henvisning til Kiropraktor – ændrer det prisen?

Der er hos Kiropraktor ingen behov for henvisning fra egen læge i forhold til eventuel tilskud og derfor prisen for at gå til kiropraktor. Der findes ej en egentlig henvisning til Kiropraktor ligesom det kendes fra fysioterapeut. Din læge har dog mulighed for at sendes os en epikrise om problemets karakter og eventuel anden relevant information – se mere under information til sundhedspersonale. Enkelte sundhedsordninger kræver dog dialog med egen læge forud for behandling hos Kiropraktor ved dækning af udgiften hertil.

Pris ved udeblivelse hos Kiropraktor

Udeblivelse § 21, stk. 2. Kan benyttes ved manglende rettidigt afbud. Forundersøgelse: 350 kr. Opfølgende konsultation: 250 kr