Besøg fra GodAdgang

GodAdgang som er en organisation med formål at vurdere samt hjælpe til bedring af handicap adgang samt for gangbesværede lagde vejen forbi klinikken på Østerfælled Torv – der deres rapport på deres hjemmeside