POLICE vs RICE

POLICE vs RICE princippet - gammel vin på nye flasker. Kiropraktorerne Østerbro | København guider dig igennem forskellene og lighederne

POLICE vs RICE ?

Noget nyt eller bare gammel vin på nye flasker

De fleste kender til det gamle RICE princip – Rest, ICE, Compression and Elevation og har måske praktiseret dette ved skader tidligere. R.I.C.E blev introduceret sidst i 70´erne og er flere gange bleve modificeret.

Et nyt begreb POLICE har set dagens lys. Men hvordan adskiller POLICE sig fra RICE ved sportsskader og andre akut skader. Begrebet P.O.L.I.C.E blev introduceret 2012

POLICE – Hvad er det ?

POLICE står for: Protection – Optimal Loading – Ice – Compression – Elevation. POLICE princippet er således en mere moderne fortolkning af det gamle RICE koncept som mange kender fra tidligere.

De fleste som selv har dyrket sport eller har arbejde med sportsfolk har i mange år praktiseret RICE ud fra princippet om at “Ro” (Rest) er ment i overført betydning således at det handler om at holde de involverede strukturer igang inden for smerte og genegrænsen, så det fremmer den naturlige heling og fremgang.

Tag f.eks. forvridning af anklen (ankel distorsion) – De fleste ved nok godt at det ikke bare handler om at ligge sig hjemme med benet oppe indtil tilstanden er overstået, men at man må støtte og gå på anklen i takt med at denne er ok med det. Omvendt skal den ikke fuldt ud belastes med fysisk aktivitet og sport.

P.O.L.IC.E på Dansk

P.O.L.I.C.E står som førnævnt for: Protection – Optimal Loading – Ice – Compression – Elevation. POLICE princippet oversat til dansk betyder dette: Beskyttelse – Optimal Belastning – Is – Kompression – Løft

Dvs

 • Beskyt vævet fra yderligere skade ved at stoppe med den skadesgivende aktivitet samt evt anden fysisk belastning som øger skaden.
 • Belast vævet optimalt – dvs brug leddet, musklen eller hvad som måtte være skadet men uden at overbelaste det. Og i takt med heling, så må vævet gradvist belastes mere. F.eks. ved akut skulderskade – her er det vigtigt at få gang i bevægelsen relativ hurtigt for at hindre stivhed og andre problemer. Små bevægeligheds øvelser kan laves selv i den subakutte fase og er med til at fremme tiltanden
 • Is – nedkøling af det skadede område, især i den akutte fase lige efter traumet kan minske blødningen og derved hævelse i vævet. Is kan samtidig virke smertedæmpende. Det er dog vigtigt at kulde / is ikke påføres direkte på den nøgne hud da den i fald kan tage skade. Is / kulde bruges 10-15 minutter ad gangen og pakket ind i f.eks. viskestykke.
 • Kompression – begrænser hævelsen i et område
 • Løft det skadede område over hjerteniveau for at afhjælpe hævelsen da tyngdekraften vil lette fjernelsen af væsken fra området istedet for at presse denne ud i området medførende ydereligere hævelse. Dette kan især være relevant ved akutte skader i knæ, ankler mm, mens det ofte er mindre vigtig ved akutte skader i skulder, albue mm som af naturlige årsager i sig selv er eleveret i vis udstrækning.

Skal jeg bruge is ved akutte skader?

Der er aktuelt større debat om brugen af is i akutte skader, da forskningen viser at regenerationen (helingsevnen) in vitro (uden for kroppen) nedsættes ved kulde. Debatten går dog i stor stil på om hvorvidt dette også er tilfældet in vivo (i kroppen) og i så fald om dette er af så stor betydning på den lange bane at det rent faktisk skader helingsevnen. Kulden / is virker forsimplet set på nedsættelse af blodgennemstrømningen og derved nedsætter helingen i den periode nedkølingen pågår

Debatten er ikke endegyldigt og svaret er ikke helt lige til. De fleste anbefaler dog fortsat brugen af is / kulde ved akutte skader da det har en hæmmende effekt på hævelsen og samtid en smertelindrende effekt.

Argumentet er således på trods af påvisningen af nedsættelse af helingen in vitro, at nedkølingen pågår over så kort periode at det rent faktisk ikke spiller en rolle for det langsigtede helingspotentiale i nævneværdig grad. Ydereligere argument er, at nedkølingen ekstern (uden på huden) ej har samme maksimale nedkølingseffekt i dybden og derved ej påvirke regenerationsevnen (helingsevnen) synderligt.

Er det nok bare at praktisere P.O.L.I.C.E princippet ?

For nogle typer af skader er det tilstrækkeligt at praktisere POLICE (eller RICE) begrebet indtil det skadede område er klar til at komme igang med fysisk belastning igen.

Er skaderne i midlertidig større, eller har du smerter eller gener, selv efter normal forventet helingsperiode kan det være fornuftigt at opsøge relevant fagperson for at vurdere skadesomfanget samt hjælpe dig igang med relevant genoptræning for din akutte skade

Hos Kiropraktorerne Johan&Jørgensen er vi eksperter i sports- og idrætsskader. Vi har igennem mange år undersøgt og behandlet mange udøvere, lige fra motionisten til eliteudøveren.

Vi har mulighed for at lave ultralydsscanning hvis nødvendigt for at vurdere omfanget af dine skader, samt lægge en ordentlig plan for tilbagevendelse til sport og fysisk aktivitet.

Behandling af akutte skader ?

Behandlingen af akutte skader varierer efter typen af akut skade samt dennes omfang. Vi har forskellige behandlingsmuligheder afhængig behovet, herunder.

 • Akut ledbehandling om mobilisering af det skade led når dette er indikeret
 • muskelbehandling, herunder akupunktur
 • ultralydsskanning for at vurdere omfanget af skade samt evt. indikation på kirurgisk behov
 • tapening af aflastning af det skadede område
 • råd og vejledning i korrekt og fornuftig adfærd, herunder ifht evt sport, deltagelse i kamp mm
 • hjælp til genoptræning samt skadeforbyggende træning for at undgå fremtidig skader
 • Råd og vejledling samt hjælp videre i systemet når dette er påkrævet, f.eks. ved behov for Kirurgisk vurdering
 • Henvisning til MR når dette er indikeret
 • Kontakt til egen læge med opdatering om diagnose, behandlingsforløb samt evt behov for ydereligere tiltage (sygemelding mm)

Sportsskader eller ej ?

Alle akutte skader er selvfølgelig ikke betinget af sport, men selv moderat fysisk aktivitet kan give skader sammenlignelig med dem som ses ved sport. Ankel forvridning, knæsmerter pga vrid i knæet ved fald eller andre lignede uheld kan resultere i akutte skader som på mange måder ligner de skader som opstår ved idræt. Behandlingen, især i den akutte fase er derfor meget sammenlingelig.

Der hvor forskellen dog oftest er størst er efter den akutte fase er overstået og motivationen, den fysiske formåen mm for at vende tilbage til normal fysisk aktivitet. Det er oplagt der er forskel på niveauet og behovet for genoptræning og øvelser for elite motionisten og den ældre.

Sikkert er det dog at vi tager alle skader og smerter lige alvorlig og vi vil gøre vores bedste for at hjælpe tilbage til normal funktion i dagligdagen – om det er tilbage til banen eller evnen til at gå ned og handle uden gener.


Kiropraktor København Østerbro. Specialist i rygsmerter, nakkesmerter, hovedpine, migræne, hold i ryggen, hekseskud, nerve i klemme. Mange års erfaring inden for sportsskader og idrætsskader. Ultralydsscanning uden henvisning - Ingen ventetid. Tid samme dag
Johan&Jørgensen – din Kiropraktor København | Østerbro

Akut skader og smerter – vi hjælper dig tilbage til hverdagen”

Din kiropraktor på Østerbro