Skæv ryg? Din Kiropraktor i København kan hjælpe

Skæv Ryg eller Skoliose? Sammenhæng med dine rygsmerter. Kiropraktorerne på Østerbro | København kan vejlede og hjælpe dig

Hvad er Skoliose

Skoliose (Scoliosis) eller en “skæv ryg” er den latinske betegnelse for skævhed af rygsøjlen set forfra (frontal planet). Denne kan være S- eller C-formet og strække sig over flere dele af ryggen (lænd, brystryg og nakke).

Skævhed set fra siden (sideplanet) benævnes hyperlordose (øget lændesvaj) eller hyperkyfose (øget krumning af brystryggen). Sidstnævnte benævnes også Mb Scheuermann under visse forudsætninger

Skoliose ses hyppigst som højdeforskel ved sammenligning af skulderhøjde, pukkel på ryggen især ved frembuk eller anden kosmetisk ændring

Giver det smerter?

Skævhed i ryggen er sjældent den direkte årsag til ryggens smerter, men kan dog have en betydning alligevel. Der hersker dog hos mange en generel opfattelse af at skævheder er noget forkert og skal “rettes op”. Man opsøger direkte kiropraktor ud fra ideen om at de bare skal “rettes op” for så bliver alting godt igen. Virkeligeheden er dog lidt mere kompleks end bare at skulle “rettes op”

Den genereliseret opfattelse hos fagpersoner er, at hos de fleste skal skævheden være over et vis niveau, for at have en betydning, og selv større skævheder ikke nødvendigvis er et udtryk for muligheden for rygproblemer – Ej hellere risikoen for udvikling af rygproblemer senere i livet.

Skoliose eller skæv ryg?. Rygsmerter? Din kiropraktor i København kan hjælpe.

Skoliose – behandling

Det enkelte individ kan dog i nogle tilfælde have gavn af øvelser og træning rettet direkte imod “stabilisering” af deres skævhed (skoliose specifik træning), også selvom deres skoliose og skævheder er inden for normal området.

De fleste børn og unge har ingen gener forbundet med deres skoliose og er derfor ej behandlingskrævende.

I svære tilfælde kan korset eller operation være indikeret – Dette er dog en specialist vurdering ved speciallæge.

Hvorvidt én skoliose skal behandles med korset eller eventuel operation handler om flere faktorer, men overordet handler vurderingen om risikoen for uhensigtsmæssigt udviklingen af tilstanden. Af disse har blandt andet følgende betydning for vurdering

  • Køn (piger er i øget risiko for udvikling af kompliserende skoliose)
  • Tiden for debut af menstruation, da det har sammenhæng med potentiale for fremadrettet vækst og derved udvikling af skoliose.
  • Nuværende udvikling af skævheden – hvor stor er skoliosen ved undersøgelsestidspunktet.
  • Eventuel påvirkning af organer eller mulighed herfor pga pladsforhold
  • Røntgen kan være med til at afklare skævheden – dette betrager vi dog hos Johan&Jørgensen som værende en specialist opgave, da røntgen optagelse af især unge piger helst skal minimeres hvis ej nødvendigt grundet stråling. Vi henviser derfor til udredning ved specialist ved behov herfor.

Overordnet betragning – Jo større risiko for udviking, des mere grund til at gribe ind.

Selvom vi ikke kan rette din ryg op, så kan din Kiropraktor hjælpe med råd og vejledning ifht evt behov for specialist vurdring, ligesom vi kan hjælpe med at afhjælpe de eventuelle rygsmerter som måtte følge med din skoliose. Vi kan desuden hjælpe med råd og vejledning ifht træning for at afhjælpe og begrænse gener fra ryggen ved en skæv ryg.

Skæv ryg – Hvorfor har jeg ondt i ryggen?

Kiropraktorerne er den faggruppe som har størst viden inden for rygområdet og er derfor rustet til at give dig en fornuftig vurdering samt forklaring på dit problem.

Dog er svaret på årsagen til ens problemer sjældent simpelt og enkelt udløsnede, men ofte med baggrund i flere faktorer over tid.

Sammen kan vi hjælpe dig med at blive bedst mulig fungerende i hverdagen men færrest mulig gener og derfor størst muligt livskvalitet.

Kiropraktorene Johan&Jørgensen – din hjælp ved problemer med skæv ryg og skoliose – din kiropraktor i København

Læs eventuelt mere om skoliose / skæv ryg på www.sundhed.dk