Spændingshovedpine, migræne, hovedpine og nakkesmerter hos Kiropraktor

Hovedpine, Spændingshovedpine migræne og nakkesmerter - Kiropraktorerne Johan&Jørgensen Østerbro København kan hjælpe

Nakkesmerter og hovedpine er hyppige og lindres ofte hos kiropraktoren ved behandling

Nakkesmerter er næst efter lændesmerter den hyppigst forekommende klage hos kiropraktoren. Og hovedpine er på top ti af de mest invaliderende sygdomme på Globalt plan***.

Vores patienter henvender sig både med langvarige smerter og mere forbigående og milde smerter. Uanset sværhedsgraden oplever de fleste lindring hos kiropraktoren.

Nakkesmerter er ofte forbundet med hovedpine, mange i form af spændingshovedpine eller migræne. Faktisk er hovedpine så hyppigt at én ud af 3 voksne danskere har søgt hjælp for at komme af med den

Spændingshovedpine og migræne er blandt de hyppigste årsager til sygdom / fravær fra arbejdspladsen.

80% af den danske befolkningen angiver at have haft spændingshovedpine inden for det seneste år. Og migrænepatienter udgør 14% af alle sygedage i den danske befolkning alene. Hovedpine menes samlet at udgøre ca 20% af alle sygemeldinger på det danske arbejdsmarked ***

Spændingshovedpine, migræne og nakkesmerter er derfor et stort problem både samfundsøkonomisk men også for den enkelte

Kilde: ugeskrift for læger

Ifølge større undersøgelse igangsat af Sundhedsstyrelsen i 2021 med over 150.000 deltager, angiver især kvinder at være ramt af migræne eller hyppige hovedpiner – især i skolealderen samt i den arbejdsdygtige alder synes problemet størst – hos kvinder i alderen 16-24 år angiver hele 63,5% af kvinderne at have haft hovedpine alene inden for de sidste 14 dage. På tværs af alder og køn ses knap 40% at have haft hovedpine inden for de sidste 14 dage.

I modsætning til f.eks. rygsmerter ses tendensen til hovedpine faktisk at falde med alderen, hvor den ved smerter og gener i ryggen stiger tilsvarende med alderen.

Hovedpine, der er mindre generende end nakkesmerter

Nakkesmerter kan hyppigt være ledsaget af hovedpine, ofte i form af spændinghovedpine.

Behandlingen for nakkesmerterne vil hyppigt have en samtidig gavnlig effekt på hovedpinen, selvom det er smerterne i nakken som dominerer symptombilledet.

Hovedpinen vil for mange komme som form for spændingshovedpine. Klassisk for spændingshovedpine er at den tiltager op af dagen for mange, men at de fleste sjældent vil vågne med hovedpine om morgenen.

Andre oplever dog andre former for hovedpiner i forbindelse med deres nakkesmerter, herunder migræne og led-relateret hovedpine (cervicogen hovedpine)

Hovedpiner, der dominerer smertebilleder

Hos nogle patienter er hovedpine imidlertid den primære årsag til at søge kiropraktor. Hovedpinen kan være alt fra forbigående og enkeltstående til langvarig, voldsom og hyppigt forekommende.

Hovedpine kan også være en kompliceret og sammensat lidelse med mange samtidige årsager. Selv i de alvorligere tilfælde er der ofte lindring at hente ved at begrænse de mekaniske smerter fra nakken.

Mange patienter beskriver også hvordan mekanisk betingede hovedpiner kan lede til de mere alvorlige tilstande, hvis ikke man tager hånd om dem tidligt i forløbet

Mange mekaniske eller led-relaterede hovedpiner (cervicogen hovedpine) har en tendens til at være tilstede fra morgenen, ligesom de ofte vil have tilbøjelighed til at vare over flere dage eller længere perioder i varierende grad.

Hovedpine – Er det alvorligt?

Hvis du sammen med nakkesmerter og hovedpine også har armsmerter, kan det skyldes mere alvorlige tilstande og så er det vigtigt at du bliver undersøgt. Blandt andet kan det være tegn på diskusprolaps i nakken eller anden mere alvorlig årsag. Heldigvis er hovedpine sjældent udtryk for noget farligt.

Pludselig indsættende og voldsom hovedpine bør altid vurderes af relevant fagperson for at udelukke evt. mere alvorlig tilstand.

Hvis vi i klinikken konstaterer, at en patient har en diskusprolaps i nakken, har vi helt særlige forløb tilrettelagt til disse patienter – i dette forløb er der deruden særlige priser til fordel for patienten. Se mere på vores side om diskusprolaps samt under priser.

Migræne

Migræne: karakteriseret ved halvsidig, pulserende, anfaldsvis hovedpine. Den forekommer i alle aldersgrupper. Migræne hovedpine er hyppigere hos kvinder.

Migræne symptomer

Migræne hovedpinen er ofte ledsaget af andre symptomer så som synsforstyrrelser, kvalme og ind imellem opkastninger – såkaldt aura symptomer. Aura symptomer er dog ikke altid tilstede ifb med migræne hovedpine og er derfor ikke diagnostisk for migræne i sig selv.

Mange er ved migræne påvirket af ydre faktorer så som lys og lyd og har ofte tendens til at isolere sig i mørke rum indtil anfaldet er overstået. Migræne anfald varer typisk fra få timer til maksimum tre døgn.

Migræne diagnose

Migræne er dog ikke altid lige nemt at diagnosticere da den ofte forekommer i sammenhæng med andre typer af hovedpine, ligesom andre hovedpine former kan minde meget om migræne, herunder især de led-relaterede hovedpiner (cervicogene hovedpiner)

Mange kan opleve en stærk mekanisk komponent i sammenhæng med deres migræner – en del kan således opleve en del nakkespændinger og nakkesmerter tiltagende i perioden op til deres migræne anfald. Andre oplever den modsat bagefter, således at migrænen bliver afløst af spændingshovedpine samt samt smerter og gener i nakken

Hormoner synes for en del at være en delvis faktor for udvikling af migræner. Især kvinder kan opleve egentlig cyklusbestemt migræne formodentligt grundet deres hormon ændringer.

Ved migræner som synes at være mekanisk relateret og ikke synes at følge egentlig mønster ifht hyppighed er der oftere større succes med behandling hos kiropraktor.

Behandling af migræne hos Kiropraktor

Din Kiropraktor er uddannet inden for området og kan hjælpe dig med råd og vejledning samt behandling af migræne når dette er indikeret.

Især hovedpine relaterede til de øvre nakkeled kan give hovedpine som minder meget om migræne hovedpine, ligesom de øvre nakkeled kan være del din migræne.

Din Kiropraktor kan hjælpe dig med at afklare evt. sammenhæng og hjælpe dig af med den mekaniske komponent af din hovedpine.

De ny nationale kliniske retningslinjer anbefaler tillige bruge af manipulation samt akupunktur som supplement til medicinsk behandling* ved migræne og spændingshovedpine

Behandling af migræne og andre hovedpiner er oftest rettet mod at nedsætte hyppigheden af migræner, spændingshovedpine mm samt at dæmpe intensitet af disse når de pågår.

Hovedpine klassifikation

Hovedpine inddeles i en række forskellige typer afhængig af deres karakteristika. Blandt disse er de hyppigste Spændingshovedpine, Migræne og Cervicogen hovedpine. Men der findes også andre hovedpine som f.eks. medicin udløst hovedpine, klyngehovedpine og flere andre. Nedenfor er listet de meste gængse kriterier op for de mest gængse former for hovedpine som ses hos kiropraktor, nemlig spændingshovedpine, migræne og Cervicogen hovedpine.

Kriterierne for hovedpine følger ICHD-3 (international Classification of Headache Disorders)

Spændingshovedpine

Spændingshovedpine opdeles i sporadisk forekommende, hyppigt forekommende og kronisk spændingshovedpine

 • Sporadisk episodisk forekommende spændinghovedpine
  • Mindst 10 episoder der forekommer mindre end 1x pr måned.
  • hovedpine varighed fra 30 minutter til 7 dage
  • opfylder desuden
   • Minimum 2 af følgende
    • lokalisert bilateralt (begge sider)
    • pressende / strammende karakter af hovedpinen (ikke pulserende hovedpine)
    • mild eller moderat intensitet
    • ingen forværring af hovedpine ved fysisk aktivitet – f.eks. trappegang mm
   • Opfylder begge
    • Ingen kvalme eller opkast
    • højst et af følgende: lys eller lyd overfølsomhed
   • Hovedpinen kan ikke forklares ved anden diagnose

 • Hyppig episodisk forekommende spændingshovedpine
  • Som sporadisk forekommen spændingshovedpine men opfylder desuden
   • Mindst 10 episoder der forekommer 1-14dg/mdr i gennemsnit over min. 3mdr

 • Kronisk episodisk forekommende spændingshovedpine
  • Som sporadisk forekommen spændingshovedpine men opfylder desuden
   • mere end 15 dg/mdr i gennemsnit over min. 3mdr.
   • hovedpinen varer timer eller kan være konstant til stede
   • Begge af nedenstående
    • højst et af følgende: lyd / lys overfølsomhed samt mild kvalme
    • hverken moderat eller svær kvalme eller opkastning

Migræne

Migræne opdeles migræne med og uden aura (følgesymptomer)

Migræne uden aura

 • varighed af anfald af migræne hovedpine varer 4-72 timer (ubehandlet eller behandlet uden effekt)
 • Mindst 5 anfald som opfylder følgeende
  • Hovedpinen har minimum 2 af 4 nedenstående
   • Ensidig lokalisation (unilateral)
   • Pulserende karakter af hovedpine
   • Moderat eller stærk intensitet
   • Forværring ved rutinemæssigt fysisk karakter som f.eks. trappegang.
  • Under hovedpinen minimum 1 af følgende
   • Kvalme og/eller opkastning
   • lys eller lyd overfølsomhed
  • Hovedpinen kan ikke tiskrives anden diagnose

Migræne med aura

 • som for migræne uden aura men med
  • et eller flere af af nedenstående midlertidige (og fuld reversible) aurasymptomer
   • Synsforstyrrelser (flimren, pletter eller linjer og/eller synstab)
   • føleforstyrrelser (f.eks. prikkende, stikkende og/eller følelsesløshed)
   • tale eller sprogforstyrrelser
   • svimmelhed, dobbeltsyn eller bevidsthedssvækkelse
   • ensidig kraftnedsættelse i arm
  • Mindst 2 af følgende
   • Mindst ét aurasymptom som udvikler sig gradvist over 5 minutter, og/eller 2 eller flere aurasymptomer som opstår i forlængelse af hindanden
   • hvert aura symptom varer mindst 5 minutter og maks 60 minutter
   • mindst et aurasymptom er ensidigt
   • aura er ledsaget af, eller efterfulgt at hovedpine inden for 60 minutter
  • Hovedpinen kan ikke tilskrives anden årsag.

Cervicogen hovedpine

Cervicogen hovedpine omtales ofte i daglig tale som “ledmæssig” hovedpine da symptomer og gener i stor stil skyldes mekaniske smerter fra leddene i nakken.

Cervicogen hovedpine er karakteriseret ved

 • klinisk eller radiologisk (CT, MR eller røntgen) bevis på sygdom eller læsion til cervikal columna (nakken) eller
 • Enhver hovedpine som opfylder
  • Hovedpinen er opstået tidsmæssigt i sammenhæng med nakke symptomer og/eller nakkeproblematik
  • Hovedpinen bliver markant forbedret eller forsvinder ved behandling af årsagen til nakke symptomer / nakkeproblemer
  • nedsat bevægelighed i nakken og hovedpine som forværres ved specifikke provokationer – bevægelser, tryk på nakkemuskulatur mm)
  • Hovedpine forsvinder ved brug af diagnostisk blokade i området eller til dennes nerveforsyning.
 • Hovedpinen kan ikke tilskrives anden diagnose

Cervicogen hovedpine har ofte en ensidig lokalisation og kan ofte være ledsaget af kvalme, opkast samt lys og lys overfølsomhed. Cervicogen hovedpine kan derfor minde meget om migræne hovedpine men kan typisk let skelnes fra f.eks. spændingshovedpine

Svimmelhed

I nogle tilfælde er hovedpine og nakkesmerter ledsaget af svimmelhed og balanceproblemer. Efter en grundig undersøgelse med fokus, på om der kan være andre årsager til svimmelhed, vil manuel behandling også ofte kunne lindrer disse symptomer.

BPPV eller på dansk Øresten

Øresten kan være en svær ubehagelig form for svimmelhed hvor svimmelheden er udløst af kystaller i øregangen som påvirker vores balance organ i øret. Svimmelheden er karakteriseret ved voldsom reagerende svimmelhed ved bevægelser. Tilstanden kan for nogle være svært invaliderende i perioden det står på.

Behandling af svimmelhed og øresten?

Behandling af svimmelhed kan være alt fra manuel behandling for at påvirke de mekaniske smerter fra nakken til øvelser til og for nakken. Ofte kan svimmelheden være påvirket af flere årsager, herunder især spændinger. Øvelser for øresten består typisk af en række bevægelser i en specifik rækkefølge som har til hensigt at flytte rundt på Ørestenene og derved lindre på deres påvirkning af vores balanceorgan.

Er det alvorligt

Ved kiropraktorens undersøgelse sikres det altid, at der ikke er grund til at mistænke alvorlige tilstande. I tvivlstilfælde rådføres altid tværfagligt med for eksempel egen læge.

Hvis det er nødvendigt har en kiropraktor mulighed for at henvise til MR/CT såfremt dette skulle være relevant

Din Kiropraktor på Østerbro | København er uddannet på Syddansk Universitet i Odense og er uddannet sideløbende med de danske læger som læser der. Vi er derfor godt klædt på til at udrede dig og dine problemer og fange evt mistanke om andre mere alvorlige problemer samt sørge for at du kommer videre i den rigtige udredning skulle der være en mistanke om anden bagvedliggende årsag til dit problem.

Medicinudløst hovedpine

Desværre er det langt fra alle som får gjort noget ved deres med nakkesmerter og hovedpine. Mange ved måske overhoved ikke hvor de skal starte, eller lærer bare at leve med deres hovedpine og nakkesmerter og bruger håndkøbsmedicin efter (hyppigt) behov. Nogle opsøger måske deres praktiserende læge for problematikken, men kan ofte stå tilbage men manglende løsning på problemet, da egen læge ofte kun vil kunne råde og vejlede i brugen af Panodil og smertestillende, eller anbefalet behandling hos Kiropraktor eller fysioterapeut.

Hyppigt brug af Panodil og anden smertestillende for hovedpinerne kan for mange blive et skråplan og det er bestemt heller ikke ualmindeligt at flere udvikler såkaldt medicin udløst hovedpine af smertestillende. Det estimeres at forbrug af håndkøbsmedicin for hovedpine mere end 15 dage om måneden markant øger sandsynligheden for medicinudløst hovedpine. Og ved brug af migræne medicin ses dette allerede efter ca 10 dage**. Mange vil således kunne udvikle hovedpiner som bivirkning til den smertestillende medicin de tager i et forsøg på at dæmpe ligende nakkesmerter og hovedpine.

Symptomer på medicinudløst hovedpine minder meget om spændingshovedpine og migræne og kan derfor være svært at differentiere. Personer med tidligere hyppige migræner eller spændingshovedpiner er mere disponeret til at udvikle medicin udløst hovedpine

Nogle er måske bevist om konflikten, og har sågar forsøgt at holde pause med medicin i perioder – evt i samråd med egen læge. Mange oplever desværre midlertidig forværring af deres hovedpiner i den efterfølgende periode, hvilket besværliggøre det at komme ud af forbruget, da hverdagen for mange også skal kunne hænge sammen. Manuel behandling hos Kiropraktor for din hovedpine og nakkesmerter vil kunne lette overgangen og dæmpe symptomerne hvilket kan gøre processen lettere.

Læs mere om medicin udløst hovedpine på sundhed.dk

Din Kiropraktor kan hjælpe dig med behandling for den bagvedliggende årsag til de oprindelige hovedpiner lige som vi kan råde og vejlede dig i alt fra hverdags ergonomi til træning og øvelser. Book tid hos kiropraktor allerede idag.

Børn og unge og hovedpine

Hovedpine begynder hos mange allerede i start skolealderen og hovedpine har tendens til at stige i hyppighed indtil teenagealderen. hvor op mod 2 ud af 3 teenager oplever hovedpine mere end én gang om måneden.

Hovedpine er desværre meget almindeligt hos børn og unger, men det påvirker desværre i stor grad der sociale trivsel, skolegang og fritidsaktiviteter.

Lige som hos voksne findes der forskellige typer af hovedpine. Ligesom hos voksne dominere spændingshovedpine hos børn og unge, men også mekanisk hovedpine (nakkehovedpine) og migrænse ses hos børn og unge. Og ligesom hos de voksne kan hovedpine forekomme som en blanding af forskellige typer.

Hovedpine hos børn og unge er som hos de voksne heldigvis sjældent et udtryk for noget farligt selvom det kan være et stort problem i dagligdagen.

Årsagerne til hovedpine hos børn og unge kan være mange – blandt de hyppigste som ses hos kiropraktorer er

Hovedpiner i forbindelse med nakke- og ryg problemer

 • Hovedpine i forbindelse med nakkesmerter med baggrund i nakkeled og muskulaturen omkring.
 • Problemer med ryggen, som gør at der kan opstår spændinger i nakken, hvilket kan resultere i hovedpine.
 • Foroverbøjet stilling bla. foran computer, mobil eller ipad kan medførerer nakkesmerter og hovedpine
 • Børn og unge med nakkeproblemer lider oftere af hovedpine end børn og unge uden nakkeproblemer.

Hovedpiner efter ulykker

 • Tidligere ulykker/traumer til ryg og nakke (større eller mindre) kan lige som hos vokse resultere i øget tendens til hovedpiner

Hovedpine afledt af medicin


Kiropraktor København Østerbro. Specialist i rygsmerter, nakkesmerter, hovedpine, migræne, hold i ryggen, hekseskud, nerve i klemme. Mange års erfaring inden for sportsskader og idrætsskader. Ultralydsscanning uden henvisning - Ingen ventetid. Tid samme dag
Johan&Jørgensen – din Kiropraktor København | Østerbro

“Hovedpine og migræne – din kiropraktor i Købehavn kan dig på vej til et bedre liv med færre gener. Book tid idag

Din kiropraktor på Østerbro