Kvalitetssikring i Kiropraktor praksis

Del dine oplevelser og bidrag til at udvikle kiropraktorpraksis

Hos Kiropraktorerne Johan&Jørgensen gennemfører vi i de første uger af januar 2023 en spørgeskemaundersøgelse af patientoplevet kvalitet i kiropraktorpraksis. Alle patienter, der behandles hos en kiropraktor, bliver spurgt, om de ønsker at deltage i undersøgelsen.

Du kan her læse mere om undersøgelsen, der udføres af Kvalitet i Kiropraktorpraksis, KviK ved Kiropraktorernes Videnscenter.

Hvorfor indsamler vi patientoplevelser?

Kvalitet prioriteres højt i kiropraktorpraksis, og viden om patienternes oplevelser er med til at understøtte at kiropraktorpraksis kan yde den høje kvalitet, som også patienterne oplever som vigtig. Med denne undersøgelse skabes et indblik i, hvordan patienterne oplever kvaliteten, og om der er nogle områder, hvor der er brug for et ekstra fokus.

Hvordan foregår undersøgelsen?

Selve undersøgelsen foregår elektronisk, og derfor vil du af klinikkens personale blive spurgt, om de må videregive din e-mailadresse, med henblik på at der sendes et spørgeskema til dig. Hvis du takker ja, vil du modtage spørgeskemaet indenfor 1-2 hverdage. Er dette ikke tilfældet, kan du kigge i dit spamfilter eller kontakte Kiropraktorernes Videnscenter, der står for undersøgelsen på mail: kvik@kiroviden.sdu.dk

Spørgeskemaet indledes med information om undersøgelsen, hvorefter du vil blive spurgt om samtykke til at deltage i undersøgelsen. Du kan forvente, at det tager omkring 10 minutter at udfylde spørgeskemaet. Du vil kun skulle svare på spørge- skemaet én gang. Herefter afsluttes undersøgelsen, og du vil ikke blive bedt om yderligere.

Det er frivilligt at deltage i spørgeskemaundersøgelsen, og du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage.
Din e-mailadresse vil blive opbevaret fortroligt og vil ikke blive brugt til andre formål. Din kiropraktor får ikke at vide, hvad lige netop du har svaret, men dine svar vil indgå i anonymiseret form i en samlet rapport til klinikken.

Alle meninger og oplevelser er relevante, og det er vigtigt for undersøgelsens kvalitet, at vi får så mange svar som muligt.

Hvilke patienter skal deltage?

Vi beder alle patienter, der behandles hos en kiropraktor i løbet af undersøgelsesperioden om at deltage.

Særligt for børn og unge under 16 år

For børn og unge under 16 år er det forældrene, der skal videregive deres e-mailadresse og afgive samtykke til at deltage i undersøgelsen. Det er muligt at svare på spørgeskemaet som patient, pårørende på vegne af patienten eller pårørende sammen med patienten.

På forhånd mange tak for hjælpen!

Johan&Jørgensen – din Kiropraktor på Østerbro | København