MzKenzie Øvelser

MzKenzie Øvelser kan være en stor hjælp ved rygsmerter. Spørg din Kiropraktor.  Kiropraktorerne Østerbro København

Hvad er McKenzie Øvelser?

Mzkenzie øvelser eller i daglig tale kaldet “retningsspecifikke øvelser”. En veldokumenteret gren inden for smertelindring og behandling af rygproblemer. Består af gentagede retningspecifikke øvelser som har til formål at lindre symptomer og øge bevægelighed – Øvelserne er således ment som selvhjælp til smertelindring og progression af især diskusrelaterede problemer – se mere om diskusprolaps her

Kiropraktorerne Johan&Jørgensen din Kiropraktor på Østerbro og i København er uddannet inden for testning og vejledning inden for MzKenzie øvelser. MzKenzie øvelser er godt supplement til anden behandling og øvelser i mange tilfælde. Spørg din Kiropraktor hvis du er i tvivl.

Vi har tidligere deltaget i forskningsprojekter om lænderygsmerter. Det viser sig at gruppen af patienter, der responderer godt på disse øvelser også har en række andre fællestræk og fylder meget i kiropraktorpraksis.