Bækken Smerter – Bækkenløsning

Bækkensmerter og/eller bækkenløsning. Din Kiropraktor Østerbro | København kan hjælpe ved smerter i bækken. Book online eller ring idag.

Bækkenløsning eller Smerter fra bækkenet?

Smerter fra bækken kan forekomme i varierende grad igennem livet. Smerterne kan stamme direkte fra bækkenleddene eller de omkringliggende strukturer herunder symfysen (skambenet).

Omkring graviditeten er en del kvinder plaget af bækken smerter samt smerter i de omkring liggende strukturer. Mange får umiddelbart diagnosen bækkenløsning ved problemer med smerter i og omkring bækkenet under graviditeten.

Bækken relaterede problemer under graviditeten er meget udbredt men kan oftest lindres ved behandling ved kiropraktor. Kiropraktorerne ser generelt mange kvinder med smerter i og omkring bækkenet i forbindelse med graviditeten og ikke alle har problemer med bækkenløsning – vi kan hjælpe dig med at finde ud af årsagen til dine smerter i bækkenet.

Bækkenløsning – hvad er det?

Egentlig bækkenløsning skyldes formodentlig frigivelse af hormoner som er naturlig forekommende ifb med fødslen for at fødselskanalen kan udvide sig. Hos nogle ses dette at ske for tidligt samt i et omfang hvor dette kan medfører problemer.

Det estimeres at kun 2-10% af smerter i og omkring bækkenet hos gravide skyldes egentlig bækkenløsning * Nogle undersøgelse opgiver dog tallet helt op til 90% som har problemer med bækkenløsning under graviditet. Denne forskel kan formodentlig tilskrives manglende konsensus omkring hvordan diagnosen omkring smerter i bækkenet skal stilles (kilde sundhed.dk).

Man skal derfor være påpasselig med at sidestille smerter i og omkring bækkenet ifb med graviditet som værende udtryk for egentlig bækkenløsning. Dette især efter som håndteringen af egentlig bækkenløsning markant adskiller sig fra øvrige tilgang til smerter og gener omkring bækken ifb med graviditet. Både ifht anbefaling ifht adfærd men også behandling.

Bækkenløsning eller smerter fra bækken ?

Selv om er der er tvivl om selve hyppigheden egentlig bækkenløsning i relation til smerter i og omkring bækkenet, så er smerter i bækkenet den hyppigste årsag til sygemelding hos gravide kvinder og ca 1/3 har forstyrret nattesøvn i varierende omfang (kilde sundhed.dk).

Smerter i bækkenet og omkringliggende strukturer kan derfor for mange kvinder betyde nedsat livskvalitet og manglende overskud til at bevæge sig tilstrækkeligt under graviditeten, hvilket ydereligere kan komplicere graviditeten og evt uheldige komplikationener.

Visse faktorer øger sandsynligheden for smerter i og omkring bækkenet ifb med graviditet, blandt disse er bla.

  • tidligere problemer og smerter til bækken og ryg – især under tidligere graviditeter
  • tidligere traumer til området
  • nedsat aktivitetsniveau under graviditet.

Derimod skulle øget vægt (forhøjet BMI) og tidligere graviditeter ikke i sig selv direkte øge sandsynligheden for problemer med bækkenet. Men omvendt er der i andre sammenhæng påvist sammenhæng med overvægt og generelt nedsat aktivitetsniveau hvilket indirekte øger sandsynlighede for smerter i bækkenet under graviditeten.

Gode råd ved smerter i bækkenet ved graviditet

Selvom smerterne kan virke begrænsende for din fysiske udfoldelse er det vigtigt at du holder dig igang under din graviditet da dette mindsker evt komplikationer ifb med selve graviditeten men også fødslen. Fysisk aktivitet er således gavnligt for både dig og dit ufødte barn.

Sundhedsstyrelsen anbefaler fysisk aktivitet under hele gravidteten både for de i forvejen aktive men også for gruppen af kvinder uden tidligere større fysisk aktivitet anbefales det at begynde på fysisk aktivitet og eventuel konditionstræning i det omfang den kan lade sig gøre.

Ifølge sundhedsstyrelsen viser forskning at kvinder som er fysisk aktive under graviditeten har færre komplikationer generelt og at barnet på trods af fysisk aktivitet er normal vægtigt hos denne gruppe.

Baby og Kiropraktor

Har dit barn tegn på ubehag, smerter og gener efter fødslen kan det være oplagt at få tjekket din baby hos Kiropraktor. Læs mere om behandling af babyer og børn på vores side her

Anbefaling om fysisk aktivitet hos de gravide

Sundhedsstyrelsens anbefalinger om fysisk aktivitet hos de gravide er meget simple

  • Minimum 30 min. fysisk aktivitet om dagen i moderat** intensitet og ud over de normale små dagligdagsaktiviteter. De 30 min. aktivitet må gerne deles op men bør være af minimums 10 min. varighed af gangen.
  • Fysisk aktivitet ud over de 30 min om dagen synes at medfører ydereligere sundhedsmæssige fordele og deraf anbefalingen om mindst 30 min. fysisk aktivitet om dagen.
  • Fysisk aktivitet dækker over alle former for aktivitet hvor kroppen udfordres – det kan være alt lige fra løb (hos den gruppe som kan uden gener), gang, cykling og anden sport (ikke kontakt sport) og aktivitet.
  • Overordnet så må du det du kan uden for store gener.

Ovenstående råd er selvfølgelig kun gældende for simple og ukomplicerede graviditeter hvorfor anbefaling hos gruppen af kvinder med komplikationer kan være anerledes. Spørg relevant fagperson som læge, kiropraktor eller jordermoder hvis du er i tvivl.

Bækken smerter – din kiropraktor kan hjælpe

Kiropraktorerne er uddannet til at undersøge, behandle og vejlede ved smerter i og omkring bækkenet, herunder bækkenløsning. Spørg din Kiropraktor hvis du er i tvivl

Sammen kan vi hjælpe dig igennem graviditetsmerter til bækkenet samt hjælpe dig med at få styr på smerterne i bækkenet efter endt graviditet.

Bækken smerter kan minde meget om smerter i forbindelse med diskusprolaps eller iskiassmerter og der kan derfor undertiden opstå uheldige misforståelse hvis alle med smerter i bækkenet bare kategoriseres som bækkenløsning, eftersom håndtering kan være anderledes.

Smerter i bækkenet efter fødsel ?

En del kvinder oplever i forløbet efter fødsel forsat at have problemer med smerter i bækkenet og omkringliggende områder. Nogle begynder ligefrem først at udvikle smerter i ryggen og bækken i efterforløbet til fødslen. Dette er på ingen måde unormalt og kan skyldes flere faktorer, herunder løft af barnet, nedsat aktivitetsniveau, sengeliggende for en periode f.eks. pga kejsersnit.

For kvinder med smerter i ryggen eller bækkenet efter fødslen handler det først og fremmest om at smertelindre generne således at dagligdagen kan fungere og tilbagevendelsen til fysisk aktivitet kan hjælpes. Øvelser og træning kan være en stor del af løsningen efter bedringen af smerter efter fødslen, men for mange er øvelser og træning svært at komme igang med pga den store omvæltning det for mange er at der kommer en lille ny til verden. Heldigvis er der mange muligheder når det kommer til behandling af smerter efter fødsel samt træning og fysisk aktivitet i efterforløbet til fødslen.

Der eksistere desværre mange myter og usandheder ifht fysisk aktivitet efter en fødsel – mange af dem er dog velmenende fra omverdenen omkring del nybagte mor. Din kiropraktor kan råde og vejlede dig ifht niveauet for fysisk aktivitet efter en fødsel

Fysisk aktivitet efter fødslen

Der findes ikke nogle konkrete regler og retningslinjer for tilbagevendelse til fysisk aktivitet efter fødslen og genoptag af fysisk aktivitet kan være meget varierende fra kvinde til kvinde. Nogle er tilbage til rimelig fysisk aktivitet inden for få dage, mens det for andre kræver længere tid før at kunne vende tilbage.

Det vigtigste er dog at respektere smerter og gener ved fysisk aktivitet.

Ifølge sundhedsstyrelsen og undersøgelser har fysisk aktivitet efter fødsel / graviditeten en positiv effekt på både den fysiske og psykiske sundhed hos såvel barn som mor – og dette uden risiko for barnet.

Som tommelfingerregel plejer man at sige at det tager 2-3 mdr at genvinde tidligere konditionsniveau efter en fødsel. Men ikke to efterfødselsforløb og individer er ens og det ene kan være lige så normalt som det andet. Vigtigt er det dog at forsøge at komme tilbage til fysisk aktivitet efter en graviditet.

Akut brug for kiropraktor i København pga smerter i bækken – Kiropraktorerne Johan&Jørgensen, din Kiropraktor på Østerbro | København står klar til at hjælpe

*https://www.regionshospitalet-randers.dk/patientvejledninger/fysio–og-ergoterapien/gravide-med-bakkensmerter/

**moderat fysisk aktivitet er fysisk aktivitet, hvor du bliver lettere forpustet, men stadig kan formå at tale imens