Behandling af Diskusprolaps hos Kiropraktor

Rygsmerter -diskusprolaps eller diskusprotrusion? Vi kan hjælpe med behandling, undersøgelse og genoptræning. Kiropraktorer Johan&jørgensen Østerbro København

Diskusprolaps – Hvad er det?

Diskusprolaps er et udtryk af for at den bløde kerne som findes centralt i diskus bliver presset igennem de ydre lag af bruskskiven som ellers normalt holder denne på plads.

Diskus er den støddæmper som sidder mellem ryghvirvler som sørger for at overfører kraften mellem dele af ryggen og samtidig muliggøre den bevægelighed som rygsøjlen har.

Diskusprolaps – hyppighed

Diskus prolaps kommer som en naturlig aldersbetinget degenerativ (slidforandringer) konsekvens hos en større andel af befolkning.

De forekommer hos ca 25% af de 40 årige danskere og ses omtrent lige så hyppigt hos personer uden rygsmerter som det man kalder et naturlig aldersbetinget bifund ved en eventuel MR skanning.

En diskusprolaps behøver derfor slet ikke være et udtryk for rygproblemer eller rygsmerter, selvom det ofte bliver opfattet således.

Hos mange er diskusprolaps ligeledes forbundet med deres værste forestilling omkring rygsmerter hvilket som ovenstående hentyder til slet ikke behøver at være tilfældet.

Symptomer på Diskusprolaps

Afhængig af placering samt størrelsen af din diskusprolaps kan symptomerne varierer fra nærmest ikke eksisterende, til lokale smerter i ryggen til udstråling i ben (eller arme ved prolaps i nakken) med / uden rygsmerter.

De klassiske symptomer på en diskus prolaps i lænden er typisk svære lokale smerter centralt i ryggen, med udstråling og smerter i balderegion samt med/uden udstråling i varierende grad i benet.

Smerterne ved diskusprolaps debutere ofte meget akut og for mange meget voldsomt. Selve intensitet af smerterne er dog ikke nødvendigvis tegn på mere alvorlig årsag så som diskus prolaps eller lignende tilstande

Symptomerne og udstråling som høre med til en evt. diskusprolaps afhænger ofte af om nerven er påvirket eller ej og i hvilken grad. Man skelner her desuden mellem nerve irritation og egentlig tryk på nerven (rodtryk) – sidstnævnte kan være operationskrævende hvorfor det er vigtigt at få undersøgt din smerter ved mistanke om på tryk på nerven.

De enkelte nerve følger typisk specifikke mønstre (dermatomer) ved udstråling – men for mange ses smerter på ydersiden af læggen sammen med smerter i balden. Og symptomerne på rodtryk kan varierer fra snurrende gener (typisk i tær), sensibilitetsændring (typisk nedsat følesans), dysæstesi (ændret følesans – typisk i form af smerte ved selv let berøring) til påvirkning af kraften til musklerne

Det er dog vigtigt at pointere at ikke alle smerter i læg eller balderegion er et udstyk for diskusprolaps, ligesom selve intensiteten ikke behøves at være tegn på eventuel prolaps.

Er dine smerter og gener forbundet med tab af kontrol af blære og tarm funktion eller manglende kontakt til musklerne i benet er det vigtigt du får undersøgt og udredt årsagen til dine smerter akut således at eventuel tiltag f.eks. i form af operation kan iværksættes hurtigt. Søg derfor relevant fagperson så som akut vagtlæge eller lignende ved tegn herpå.

Disse symptomer er ikke noget som bør ses an til dagen efter!

Diskusprotrusion – Hvad er det?

En diskusprotrusion eller udposning på bruskskiven er modsat en diskusprolaps mere en svaghed af selve væggen i brusskiven hvorved denne buler ud i større eller mindre omfang lokalt – bliver også tit betegnet som en udposning på bruskskiven.

På engelsk betegnes Diskusprotrusioner for disc bulging mens prolapsen betegnes for en discus herniation

Diskusprotrusion – symptomer

Diskus protrusion kan give symptomer som minder meget om dem som ses ved diskus prolaps og kan ligesom denne give en direkte påvirkning af nerven – såkaldt rodtryk eller nervetryk.

Diskusprotrusion – behandling

Selve behandlingen samt forløbet minder ofte meget om det som ses ved diskusprolaps og oftest bruges udtrykkene lidt i flæng i daglig tale

Diskuprolaps – hvorfor kommer det ?

Alle kan i princippet få en diskus prolaps / diskus protrusion men flere faktorer øger sandsynligheden herfor – blandt disse er generne (arveligt betinget), rygning og overvægt.

I de fleste tilfælde er der ikke en egentlig udløsende årsag til diskusprolapsen / protrusionen, men hos nogle opstår den ifb med en konkret episode så som f.eks. et løft.

Diskusprolaps / Diskusprotrusion kan være særligt smertefulde i nakke og lænd, hvor der er risiko for at afklemme nervene til arme og ben, med udstråling til arme og ben tilfølge. Som oftest har smertestillende kun ringe effekt, og forløbet er noget længere end andre og mere godartede tilstande i lænd og nakke så som hold i ryggen – selvom symptomerne undertiden kan ligne hindanden meget i starten.

Har du en diskusprolaps / diskus protrusion eller er du i tvivl om hvorvidt du har? Din Kiropraktor kan hjælpe

Hos Johan&Jørgensen kan vi undersøge og behandler din tilstand. Vi følger det særlige forløbsprogram, som er tilrettelagt for prolapspatienter i et samarbejde mellem Dansk Kiropraktorforening og Danske Regioner.

Forløbsprogrammerne er for patienter, hvor vi mistænker at nerven er afklemt

I forløbsprogrammet indgår fastlagte kontroller af nervernes funktion og korrespondance med egen læge. Hvis der indikation for en skanning, vil vi henvise til MR skanning. Hvis der er behov for tværfaglig- eller for akut vurdering på et hospital, sørger vi også for at sende videre.

Diskusprolaps / Diskusprotrusion – Skal jeg opereres?

Langt de fleste diskusprolapser / diskusprotrusioner skal heldivsis ikke opereres men kan varetages med manuel behandling samt øvelser/træning sideløbende.

Symptomerne på diskusprolaps kan variere meget i det enkelte forløb, ligesom varigheden af det enkelte forløb. Ikke to forløb er ens

90% vil dog typisk opleve markant bedring inden for de første 8 uger – De værste smerter som ses tidligt i forløbet bliver ofte bedre inden for få uger.

En gruppe af patienter vil vedvarende opleve en mindre restgene fra deres symptomer som kan være der konstant eller i perioder hvor ryggen/kroppen presses – dette er ikke en grund til bekymring og oftest symptomer som de fleste fint kan leve med.

Efter en diskogen* episode er det vigtigt at du begynder at udfordre ryggen og bruge den normalt igen. Din ryg er stærk og tager ikke yderligere skade af at blive brugt.

Hvis man kigger på forskningen inden for området viser den et tydeligt billede af at langt de fleste prolapser og protrusioner ej kan genfindes på MR skanning efter et år efter debut – hvilket modstrider den ide eller opfattelse som mange desværre får at deres prolaps / protrusion springer op i perioder og giver dem problemer.

Flere oplever dog efter en diskogen episode at de nemmere for gener til ryggen som evt ville skulle håndteres ved Kiropraktor i perioder – For den gruppe er træning og øvelser vedvarende endnu vigtigere end før, for at holde deres gener på afstand.

Træning efter diskusprolaps og diskusprotrusion – din Kiropraktor kan hjælpe

Det er ikke påvist at nogen træningsform er bedre end anden, men nogle oplever at tidligere måske mere udfordrende aktivitet så som fodbold, håndbold mm kan provokere deres rygsmerter i perioder.

genoptræning efter diskusprolaps - diskus prolaps - diskus protrusion. Din Kiropraktor i københavn kan hjælpe med øvelser og træning.

Kiropraktorerne er med deres uddannelse og viden inden for rygområdet specialister i at håndtere, vurdere samt varetage diskusprolaps forløb. Kiropraktorerne er tillige godt klædt på til at råde og vejlede dig ifht fremadrettet træning og øvelser således at du kan komme tilbage til bedst muligt funktion i dagligdagen

MzKenzie øvelser for diskusprolaps

MzKenzie øvelser er en veldokumenteret tilgang til behandling af Diskus relaterede problemer som synes gavnlig for en del patienter – læs mere om MzKenzie øvelser
Mzkenzie øvelser består oftest af gentagende bevægelse i en specifik retning afhængig af symptomer samt repsons ved test.

Hos Kiropraktorerne Johan&Jørgensen bruger vi selvfølgelig vejledning og instruering i MzKenzie øvelser når dette er indikeret.

Andre årsager til smerter som ligner diskus prolaps

Smerter i lænd, nakke og brystryg kan naturligvis skyldes flere årsager end prolaps. Selve niveauet er smerte er ej i sig selv sigende for sandsynligheden for en diskus prolaps i nakken eller prolaps i lænden.

Jagende smerter i brystryggen (med smerte mellem skulderblade) kan ofte virke meget voldsomme og komme meget pludselig. For ikke-fagpersoner kan dette meget godt minde om smerte ved en diskus prolaps. Ofte er dette heldigvis ikke tilfældet og smerterne mellem skulderblade i brystryggen skyldes ofte andre tilstande som typisk går under betegnelse så som “nerve i klemme i ryggen“, facetledssyndrom mm. – læs mere om disse tilstande her

Mange oplever ved diskusprolaps udstråling af smerter til ben eller arm, og dette bliver oftest når det omhandler udstrålende smerter til benet betegnet som iskiassmerter – Iskiassmerter er dog en generelt betegnelse for flere tilstande, hvis fællestræk er udstrålende smerter og gene til benet fra ryg eller balderegion. Læs mere om Iskiassmerter her

Din Kiropraktor kan hjælpe dig med at afklare evt bagvedliggende årsag til dine smerter, herunder klarlægge om du skulle have en diskusprolaps, eller om smerterne skyldes andet årsag så som hold i lænden, hold i nakken, hekseskud eller andet.

Forløbsprogram for nakke og lænde prolapser

Patienter som opfølger visse kriterier for mistanke om nakkeprolaps eller lændeprolaps kan overgå til det særlige prolaps pakkeforløb.

For at kunne indgå i prolaps forløbsprogam skal der være kliniks mistanke fra behandleren / Kiropraktoren om nerverodspåvirkning som følge af diskusprolaps i nakken eller lænden. Det er således din Kiropraktor som vurderer om du opfylder kravene for prolaps forløbet

tidslinie for forløbesprogram for diskusprolaps til nakke og lænd. Øget tilskud ved brug for Kiropraktor

Tilskud til Kiropraktor ved diskusprolaps

Patienter som opfylder kravene for deltagelse i prolaps forløbne er berettiget til forhøjet tilskud til behandling hos kiropraktor hvorved prisen for behandling under disse prolaps pakkeforløb falder markant.

Tilsvarende forløbsprogram findes for stenose patienter – læs mere her

 forløbesprogram for diskusprolaps til nakke og lænd. Øget tilskud ved brug for Kiropraktor

Kiropraktor København Østerbro. Specialist i rygsmerter, nakkesmerter, hovedpine, migræne, hold i ryggen, hekseskud, nerve i klemme. Mange års erfaring inden for sportsskader og idrætsskader. Ultralydsscanning uden henvisning - Ingen ventetid. Tid samme dag
Johan&Jørgensen – din Kiropraktor København | Østerbro

Kiropraktorerne er rustet til at hjælpe dig med dine akutte smerter også hvis disse skulle skyldes diskusprolaps eller diskusprotrusion – Vi hjælper med behandling, genoptræning mm. Vi følger dig igennem forløbet således at du kan komme tilbage til normal hverdag uden smerter”

Din kiropraktor på Østerbro

*Diskogen (problem relateret til brusksskiven – hyppigst diskusprolaps eller diskusprotrusion)