Smerter mellem skulderbladene

smerter mellem skulderblade, thorakalt facetledssyndrom, nerve i klemme. Kiropraktor København | Østerbro - Vi kan hjælpe

Smerter mellem skulderblade – nerve i klemme ?

Jagende smerter mellem skulderblade – Jagende smerter ved bevægelser – ondt ved vejrtrækning? Lyder det bekendt?

Alle kender eller har hørt udtrykket nerve i klemme mellem skulderbladene – Beskrivelsen nerve i klemme mellem skulderbladene dækker meget godt over den følelse det giver når den jagende smerte mellem skulderblade kommer.

Det føles oftest som en kniv imellem skulderbladene som har tendens til kortvarigt at lamme os pga smerterne.

Heldigvis kommer nerverne ikke i klemme som man måske forestiller sig. Når nerver kommer reelt i klemme sker det ifb med f.eks. diskusprolaps og vil typisk føles markant anderledes en det vi ofte beskriver som nerve i klemme mellem skulderbladene

Diagnosen nerve i klemme mellem skulderbladene er således en symptombeskrivenede diagnose som giver mening for den menige mand/kvinde da smerterne mellem skulderbladene føles som om noget kommer i klemme.

Smerter mellem skulderblade – årsag

Ondt mellem skulderblade skyldes ofte smerte fra de små led i og omkring rygsøjlen samt led-forbindelsen til ribbenene – dette typisk i kombination med muskulaturen omkring. Udtryk som facetledssyndrom, nerve i klemme imellem skulderblade og lignende bruges ofte disse smerter mellem skulderbladene

Smerte mellem skulderblade – er det farligt?

Heldigvis er smerter mellem skulderbladene sjælden et udtryk for noget alvorligt, men oftest samme årsag som det mere klassiske hold i nakken eller hold i lænden.

Smerter mellem skulderblade har dog ofte en mere jagende karakter hvorimod vores bevægelighed ej synes så begrænset som ved hold i lænden eller hold i nakken.

Undertiden er smerter mellem skulderblade forbundet med smerte ved vejtrækning da især dyb vejrtrækning er forbundet til bevægelsen af ribbenene og derved også kan påvirke det smertegivende område i ryggen (brystryggen).

Mange kan derfor blive meget bekymret for årsagen til de nogle gange voldsomme smerter mellem skulderbladene – det kan derfor være fornuftigt at få undersøgt og afklaret årsagen til dine smerter mellem skulderbladene hos relevant fagperson som kiropraktor – som foruden afklaring af årsagen til smerterne også kan afhjælpe og lindre dine smerter mellem skulderbladene

Smerter mellem skulderblade – facetledssyndrom ?

Facetleddene er de små led forbindelser mellem de enkelte ryghvirvler som findes bag selve ryghvirvlen. Betegnelsen facetledssyndrom opstår som udspring af tanken om at noget komme i klemme i facetleddene og derved forudsager smerter og bevægeindskrænkning.

Man har tidligere ment at ledkapslen kan komme i klemme i leddet og derved forudsage smerter som kendetegnes ved facetledssyndrom.

Dette er dog ej rigtigt blivet påvist. Smerterne fra facetleddene er dog reelle, men den præcise mekanisme bag er endnu ej fuldt belyst.

Diagnosen Facetledssyndrom bruges ofte om isoleret smerter / gener til et niveau i brystryggen hvor problemet synes koncenteret. Det bruges dog ofte i flæng med diagnoser som nerve i klemme mellem skulderblade og andre lignende diagnoser.

Thorakalt facetledssyndrom ?

Betegnelsen thorakalt faceledssyndrom beskriver egentlig bare området for smerterne som værende i brystryggen. Disse kan ofte være forbundet med udstrålende smerter til foran på brystet. Facetledssyndrom eller nerve i klemme mellem skulderbladene i denne region kan ofte være voldsomme og yderst smertefulde. Og selve niveauet for smerter siger ikke nødvendigvis noget alvorligheden af den bagvedliggende årsag til smerterne

Smerterne ved thorakalt faceledssyndrom kan have karakter af udstrålende smerter (refererede smerter) til brystkassen eller problemer med at trække vejret igennem.

Problemer med vejrtrækningen ifb med thorakalt facetledssyndrom skyldes ofte del små ledforbindelser som ryggens led har med ribbene og som kan give smerter når vejrtrækningen resulterer i bevægelse af disse.

Facetledssyndrom – behandling

Behandlingen for thorakalt facetledssyndrom er rettet mod at genskabe og optimere bevægeligheden af de små led i og omkring rygsøjlen. Undertiden er de små muskler mellem ribbene (intercostale muskulatur) og anden muskulatur også del af smerte billedet ved facetledssyndrom og behandlingen af disse er ofte også del af behandlingen for facetledsyndrom i brystryggen

Facetledssyndrom ses i alle aldre lige fra de helt små til de ældre og behandlingen tilpasses selvfølgelig til den enkelte.

Andre lidelser kan give samme symptombillede som facetledssyndrom hvorfor det er vigtigt at få undersøgt og vurderet disse hos relevant fagperson, især ved udstrålende smerter til brystet og/eller udstråling ud i armen.

Smerter mellem skulderbladene – brækket / trykket ribben ?

Et brækket eller trykket ribben i brystryggen kan giver smerter mellem skulderblade på samme vis som f.eks. facetledssyndrom eller en mindre diskusprolaps mellem skulderbladene.

Ofte er der et direkte traume bag et brækket ribben, men undertiden synes traumet for lille til at resultere i et brækket eller trykket ribben. Dog ser man relativ hyppigt fraktur eller tegn på trykket ribben på ultralydsscanning selvom man ikke umiddelbart kan forklare dette ifht traume forud.

Behandling af trykket eller brækket ribben kan bedst sammenlignes med et kraftig forstuvet ankel som bør behandles efter P.O.L.I.C.E (RICE) princippet. Dvs. undgå overdreven aktivitet men hold dig igang inden for smertegrænsen.

Behandling hos kiropraktor for trykket eller brækket ribben består foruden undersøgelse af selve skaden (brækket ribben) i behandling af de omkringliggende smertegivende strukturer, herunder muskler og led.

Smerter mellem skulderblade – bør jeg opsøge læge?

Ondt mellem skulderblade, selv stærke smerter mellem skulderblade er heldigvis sjælden alvorlige.

Mange vælger dog at opsøge læge da mange kan blive utrygge pga ind i mellem meget stærke smerte mellem skulderbladene – især hvis disse er forbundet med smerter ved vejtrækning og/eller udstråling til den ene arm. Disse symptomer kan let forveksles med hjerteproblemer

Oftes kan disse smerter mellem skulderblade bedres ved manuel behandling ved Kiropraktor. De fleste vil allerede efter første behandling opleve større lindring.

Det skal dog understreges at man bør kontakte læge eller anden faglig kompetent fagperson som kiropraktor akut ved tvivl om årsagen til ens smerter mellem skulderblade ved mistanke om, samt symptomer som kunne minde om hjertesmerter.

Behov for akut kiropraktor i københavn? Tøv ikke med at booke tid allerede idag. Vi har normalt ingen ventetid ved akutte smerter mellem skulderblade eller andre akutte problemer. Book online idag eller ring

Diskus prolaps mellem skulderblade

Diskusprolaps ses også i brystryggen men er væsentlig mindre hyppige end i prolaps i lænden og prolaps i nakken. Ofte har disse prolapser i brystryggen med smerter mellem skulderblade ofte en forbigående karakter og sjældent er operation nødvendigt (om end smertene mellem skulderblade kan synes langvarige når man står i det).

Diskus prolaps i brystryggen kan dog især i starten minde meget godt om smerterne i mellem skulderblade som ses ved både nerve i klemme mellem skulderblade og facetledssyndrom. Det kan i starten undertiden være vanskeligt at skelne de enkelte årsager fra hinanden især i brystryggen da smerter og gener ofte er eneste symptom ved de fleste tilstande.

Din kiropraktor er uddannet til at undersøge og diagnosticere dine smerter mellem skulderbladene og finde årsagen til disse, hvad en det skyldes diskusprolaps mellem skulderblade, facetledssyndrom, nerve i klemme mellem skulderbladene eller noget helt andet.

Vi har som Kiropraktor mulighed for henvisning til MR når dette er indikeret, i forhold til nærmere afklaring af bagvedliggende årsag til dine smerter mellem skulderblade

Johan&Jørgensen – din hjælp ved behov for akut kiropraktor i København ved smerter mellem skulderbladene